ยืนยันพันเปอร์เซ็นต์ !

 

ไม่มีชื่อ "ชลิต ภักดีบุตร" ในทำเนียบ ป.ธ.9

 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 

อ้าวแล้วพวกมุสลิมเอาไอ้เบื๊อกคนนี้มาจากไหน

 

สมอ้างว่าเป็น ป.ธ.9 วัดอนงคาราม

 

แถมยังพูดเรื่องพระพุทธศาสนาผิดๆ ถูกๆ

 

แหมจะลวงโลกทั้งทีก็น่าจะให้มันเนียนกว่านี้หน่อย

 

ไม่อายพระอ้าหล่าหรือไง

 

 

 

อับดุลลอฮฺ ภัคดีบุตร

 

เรียนแค่ 4 ปีจบ ! จบ ป.4 มั๊งไอ้หนู

 

 

อ้างว่าเป็นอดีตพระมหาเปรียญธรรม 9 ประโยค วัดอนงคาราม กรุงเทพฯ แต่ในทำเนียบพระเปรียญธรรม 9 ประโยคแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ พ.ศ.2469 ถึง พ.ศ.2554 ไม่มีชื่อ "พระมหาชลิต ภัคดีบุตร" ในสารบบเลย ไม่ว่าในสำนักเรียนวัดพิชยญาติการาม สำนักเรียนวัดอนงคาราม หรือสำนักเรียนใดๆ ในประเทศไทย

 

ไม่น่าเชื่อว่า ทางองค์กรศาสนาอิสลามจะกล้าลวงโลกถึงเพียงนี้

 

 

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม
23 พฤษภาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264