เผยโฉม

 

อดีตมหาประโยค 9 เข้ารีตอิสลาม

 

 

 

 

อ้างว่า "จบ ป.ธ.9 จากสำนักเรียนวัดอนงคาราม กรุงเทพฯ" ว่าแต่จริงหรือเปล่า เพราะไม่มีชื่อ "พระมหาชลิต ภักดีบุตร" ในสารบบประโยคเก้าเลย

 

นี่คือรายชื่อพระเปรียญ 9 ประโยค ตั้งแต่ พ.ศ.2474 -2541 จากวัดอนงคารามและวัดพิชยญาติการาม ที่นายคนนี้อ้างว่าเคยศึกษาและเรียนจบที่นั่น

 

พ.ศ. รายชื่อพระภิกษุ-สามเณรที่สอบได้ นามสกุล อายุ สำนักเรียน-วัด
2474 พระมหาเล็ก ปาสาทิโก อยู่เกษ 33 อนงคาราม กทม.
2499

 

พระมหากมล โกวิโท

พระมหาวิจิตร วิจารโณ

ธนบุตรศรี

สมบัติบริบูรณ์

29

27

อนงคาราม กทม.

อนงคาราม กทม.

2501 พระมหาถาวร ถาวรสีโล จินดา 28 พิชยญาติการาม กทม.
2509 พระมหาสถิตย์ ถาวโร คุณวันดี 39 พิชยญาติการาม กทม.
2513 พระมหาจันทร์ กิจฺจสาโร อักษรทอง 40 พิชยญาติการาม กทม.
2514 พระมหาคูณ เมธิโก โทขันธ์ 27 อนงคาราม กทม.
2515 พระมหาสมพร สุชีโว กุหลาบ 40 อนงคาราม กทม.
2516 พระมหาปรีชา ปริญาโณ สายสูงเนิน 29 อนงคาราม กทม.
2523 พระมหาคำเภา ฐิตวิริโย พันธ์โสม 25 อนงคาราม กทม.
2524 พระมหายิ้ม ภทฺรธมฺโม ศิริสุภา 54 อนงคาราม กทม.
2525 พระมหาไหล่ อุฏฺฐานวิริโย สะอาด 25 อนงคาราม กทม.
2535 พระมหากัณหา ปิยสีโล กรุงโคกกรวด 44 อนงคาราม กทม.
2537

 

พระมหาวิโชค อธิฏฺฐานเมธี

สามเณรโกวิทย์

เอกวิเชียร

ราชิวงศ์

24

21

พิชยญาติการาม กทม.

อนงคาราม กทม.

2539

 

พระมหาถนอม ถิรจิตฺโต

พระมหาอิสระ ธมฺมภาคี

สมบัติวงศ์

สิงห์เบี้ย

27

22

อนงคาราม กทม.

อนงคาราม กทม.

2540 พระมหาสากล ติกฺขปญฺโญ พรหมสถิตย์ 23 อนงคาราม กทม.
2541 พระมหาสมเดช ยสธารี ขุนณรงค์ 26 อนงคาราม กทม.

 

 

ข้อมูลจาก "ทำเนียบพระเปรียญธรรม 9 ประโยค สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2549" จัดพิมพ์โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน ดังนั้น จึงต้องขอให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติช่วยตรวจสอบและยืนยืนอีกที

 

 

 

นายชลิต ภักดีบุตร

 

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 

 

วานนี้(16) เวลาประมาณ 20.30 น.ณ อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดคอยริสซุนนะห์ ลาดบัวขาว ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้วิถีชีวิตอิสลาม เป็นวันที่ 2 โดยได้เชิญ อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม และ อ.อับดุลลอฮฺ ภัคดีบุตร ซึ่งเป็นอดีตพระมหาชลิต เคยจำวัดในสมัยนั้นอยู่ที่ภูเก็ต ก่อนพบคำสอนในไตรปิกฏ กล่าวถึงอัลลอฮฺ และท่านนบีมูฮัมหมัด

        โดย อ.อับดุลลอฮฺเล่าว่าพ่อของท่านเสียชีวิตตั้งแต่เล็กๆ จึงมาอาศัยอยู่ข้างกำแพงวัด ก่อนจะมาเป็นเด็กวัด ก่อนที่จะขอบวชเณรเพื่อให้มีโอกาสได้ศึกษา จนจบเปรียญธรรม 9 และได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดีย

        ซึ่งในสมัยที่ไปเรียนนั้นศาสนาพุทธในอินเดียได้เสื่อมไปแล้ว ไม่มีคนใส่บาตร พระต้องหุงข้าวกินแอง แต่ด้วยความที่เป็นคนสนใจในการอ่าน และมีความสนใจในภาษาบาลี จึงไปอ่านไตรปิฏกของอินเดียที่เป็นภาษาดั่งเดิมและพบในคำสอนของไตยปิฏกที่กล่าวว่า "ฉันไม่ใช่ศาสดาคนแรก และคนสุดท้าย แต่จะมีศาสดาท่านสุดท้าย โดยจะเกิดในทะเลทราย ขี่อูฐ กำพร้าพ่อ-แม่"

        นอกจากนั้นในคำสอนของพุทธเจ้ายังได้สอนให้มนุษย์รู้จักผู้สร้าง เช่น ตอนที่ท่านอธิฐานหลังกินข้าวมธุปายาท "หากโลกนี้มีพระผู้สร้างจริง หากมีผู้ที่สร้างฉันมาจริง ขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำ" นั่นคือต้นทางของประวัติศาสตร์ที่ว่า ตรัสรู้

        และในการเทศนาของท่าน จะบอกกับคนว่า "ความรู้ของฉันเปรียบเหมือนใบมะขามในกำมือนี้ พร้อมเด็ดใบมะขามไว้ในกำมือ แต่ความรู้ของผู้ทรงสร้างเปรียบเหมือนใบมะขามบนต้น"

        ขณะที่ในคำสอนของไตยปิฏกยังระบุถึงคำกล่าวของพุทธเจ้าอีกว่า "ศาสนาของนี้จะมีอยู่ไปอีก 1,123 ปีต่อจากนั้นจะสลายไป"

        จากนั้นอ.อับดุลลอฮฺเล่าต่อว่า ท่านก็ยังไม่เข้าใจคำสอนดังกล่าวในตอนนั้น จนมาได้พบกับการสอนศาสนาที่มัสยิดแห่งหนึ่ง ซึ่งสอนเกี่ยวกับผู้สร้างโลก และศาสดาท่านสุดท้าย จึงคิดว่าได้ว่า ทั้งหมดนี้เราเคยเรียนมาแล้ว และศาสดาองค์สุดท้ายก็ได้เกิดขึ้นแล้ว หลังจากได้รับความรู้เพิ่มเติมในส่วนนี้จนกระจ่างชัดแล้ว จึงได้ประกาศเข้ารับอิสลามในเวลาต่อมา

 

 

 

่าว : พันทิป-ยูทู๊ป
23 พฤษภาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264