มจร.ยืนยัน

 

ปีนี้เห็นพระไตรปิฎกฉบับสากล

 

เหรอฮะ เห็นแล้วไง ไม่เห็นแล้วไง ขนาดพิมพ์ถวายใส่ตู้ลงทองอย่างดีไว้ตามวัดต่างๆ พระเณรยังไม่เคยเปิดอ่านเลย แล้วนี่จะแจกไปไว้ตามห้องนอนในโรงแรมทั่วโลก แหมแขกที่ไปพักในโรงแรมคงจะหน้าดำคร่ำเคร่งนอนอ่านพระไตรปิฎกพิลึกล่ะ ยิ่งเป็นเวอร์ชั่นลูกผสมระหว่างเถรวาท-มหายาน-และวัชรยานด้วย รับรองว่าดูไม่จืดแน่ แค่ของวัดพระธรรมกายยังต้องตั้งกรรมการตรวจสอบเลย นี่แหละวิสัยทัศน์ "ระดับโลก" ของเจ้าคุณประยูร ขณะที่ชาวบ้างข้างวัดประยุวงศาวาส หนีไปดูกรรมแก้กรรมกับแม่ชีทศพรที่วัดพิชัยญาติหมด แต่พระมหาประยูรเจ้าอาวาสกลับประกาศจะสร้างพระไตรปิฎกอินเตอร์ เฮ้อ เพ้อเจ้อละไม่มีใครเกินเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มจร. ยืนยัน ปีนี้เห็นพระไตรปิฎกฉบับสากล


พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า จากการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2554 เมื่อเร็ว ๆ นี้
  ได้มีการติดตามความคืบหน้าในการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับสากล เพื่อแจกไปตามโรงแรมต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งขณะนี้ได้มีการรวบรวมพระไตรปิฎกจากทุกนิกายแล้ว และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจ ว่า พระไตรปิฎกแต่ละนิกายมีเนื้อหาอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะนำมารวบรวมเป็นพระไตรปิฎกฉบับเดียว และแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้คณะกรรมการบรรณาธิการเป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอพระไตรปิฎกฉบับสากลได้อย่างเป็นทางการภายในปี 2554 นี้ และในการประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ และการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2555 พระไตรปิฎกฉบับสากลจะเสร็จสมบูรณ์
   
การจัดทำพระไตรปิฎกฉบับสากล ในเบื้องต้นจะจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก่อน จากนั้นจะแจกให้ผู้นำชาวพุทธแต่ละประเทศไปแปล เรียบเรียงเป็นภาษาของแต่ละประเทศ เพื่อนำไปแจกยังโรงแรมต่างๆ ทั่วโลกต่อไป ทั้งนี้ในการประกาศปฏิญญากรุงเทพ ยังมีมติด้วยว่า เพื่อรำลึกถึงพุทธศตวรรษที่ 26 แห่งการตรัสรู้ ทั้งเถรวาท มหายาน และวัชรยาน จะจัดทำพระไตรปิฎกฉบับสากล ให้เสร็จสมบูรณ์ จัดพิมพ์ และแจกจ่ายให้แพร่หลายโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรม และหลักปฏิบัติของชาวพุทธ พร้อมทั้งจะมีการเชื่อมต่อกับแหล่งคัมภีร์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดอีกกว่า 30 แห่ง ซึ่งเป็นคัมภีร์หลัก ๆ ทางพระพุทธศาสนาให้เข้ารวมกันเป็นระบบเดียว ใช้งานได้ในเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้เลือกคำแปลได้โดยง่ายด้วย พระธรรมโกศาจารย์กล่าว.

 

 

ข่าว : เดลินิวส์
22 พฤษภาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264