โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ถาม

 

"บรรดาพระสงฆ์ ที่เป็นสาวกของพุทธเจ้า ผู้ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร ของวัดพิชัยญาติ ไปไหนหมดหรือครับ ?"

 

ตอบให้ก็ได้ ไม่มีหรอกครับ พระสงฆ์ที่ว่าน่ะ ไม่งั้นจะให้แม่ชีเทศน์แทนเหรอ ที่เห็นๆ ก็คือ โดนเงินยัดปากจนเป็นใบ้ไปหมดทั้งวัด หนวดเต่ายังหาง่ายกว่าเสียอีก

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนชอบเที่ยวไปดูวัดทางประวัติศาสตร์แถวฝั่งธนบุรีบ่อยๆ

ได้ไปรู้จักวัดที่นั่นแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดพิชัยญาติ เดิมเป็นวัดร้างแต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัด บุนนาค) ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ประมาณ พ.ศ.2372-2375 ในรัชกาลที่ 3 เนื่องจากสมเด็จเจ้าพระยาองค์นี้ขณะนั้นเป็นจางวางพระคลังสินค้า มีเรือสำเภาค้าขายกับจีน จึงได้นำอับเฉาเรือ กระเบื้องสี และหินมาจากจีน

สถาปัตยกรรมวัดนี้มีลักษณะแบบไทยผสมจีน ซึ่งเป็นแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น เมื่อบูรณะวัดเสร็จแล้ว ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

พระราชทานนามว่า "วัดพระยาญาติการาม"

ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น "วัดพิชยญาติการาม"

พระอุโบสถสร้างเป็นศิลปะแบบจีน ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา องค์พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปโบราณรุ่นเดียวกันพระพุทธชินราช โดยอัญเชิญมาจากวัดพระวิหารหลวงเมืองพิษณุโลก นามว่า "พระสิทธารถ" หรือที่ชาวบ้านทั่วไปจะเรียกท่านว่า "หลวงพ่อสมปรารถนา" ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก

แต่ผู้เขียนไม่เคยรู้จักหรือได้ยินชื่อแม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรมแห่งวัดพิชัยญาติ มาก่อนเลย นอกจากเคยเห็นหนังสือที่มีรูปแม่ชีคนนี้ขึ้นหน้าปก มีชื่อเรื่องหวือหวาทำนอง "แก้กรรม" หรือ "สแกนกรรม" อะไรเทือกนี้แหละแต่ไม่เคยให้ความสนใจเลย

จนกระทั่งได้เห็นคลิปขำๆ ของแม่ชีทศพรที่สอนวิธีแก้กรรมให้แก่บรรดาผู้คนที่ศรัทธาที่วัดพิชัยญาตินี้แล้วก็เห็นใจละครับว่า เกิดเป็นคนแล้วมันมีความทุกข์เหลือเกิน เมื่อมีความทุกข์ก็ต้องหาที่พึ่งเป็นธรรมดา

คนทุกคน (รวมทั้งผู้เขียนด้วย) ต้องเคยแสวงหาที่พึ่งทางใจในการบรรเทาทุกข์ ซึ่งช่วงนั้นก็อาจหลงใหลเชื่ออะไรต่อมิอะไรที่พิลึกพิลั่นกันง่ายๆ หรือเชื่อฟังไปทำอะไรบ้าๆ บอๆ ไปอย่างที่คนที่เราเกิดศรัทธาหวังพึ่งพานั้นหลอกให้เราทำเช่นนั้นอย่างที่แม่ชีทศพรบอกให้ผู้หญิงที่มีความทุกข์แก้กรรมโดยให้เด็กผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่า "เอา" เสีย 2 ที ก็จะหมดกรรม ซึ่งก็ตีความได้ต่างๆ กัน

แต่นั่นมันมิจฉาทิฏฐิ ชัดๆ เลย

แล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งที่ได้ดู เป็นคลิปที่ผู้หญิงมาปรึกษาแม่ชีทศพรว่าถูกผู้ชายฟันแล้วทิ้งครั้งแล้วครั้งเล่าไปทำกรรมอะไรมา แม่ชีทศพรบอกว่าชาติที่แล้วไปเปิดประตูให้พม่าเข้ามาเผาเมือง (โอ้โฮ! นี่ถาม-ตอบกันในวัดพิชยญาติการามเชียวนะครับ ถ้าไม่มีอารมณ์ขันก็ต้องเป็นบ้าตายละครับ)

ตอนที่ผู้เขียนดูคลิปอยู่ก็นึกถึงคำพูดอันมีชื่อเสียงของคนที่เคยถูกต้มตุ๋นหลอกลวงครั้งมโหฬารในประวัติศาสตร์อเมริกันชื่อนาย David Hannum ที่ว่า "There′s a sucker born every minute"

คำพูดที่มีชื่อเสียงนี้ติดปากคนอเมริกันเสมอ แปลเป็นไทยว่า "คนที่หลอกต้มได้ง่ายๆ นั้นเกิดขึ้นมาในโลกนี้ทุกนาที" หมายความว่าคนแบบที่เชื่อแม่ชีทศพรพูดเรื่องแก้กรรมนั้นมีอยู่เยอะแยะไป

ความจริงเรื่องกรรมนี่นะครับทางพระพุทธศาสนาได้สอนไว้แล้ว ที่น่าประหลาดใจก็คือ
บรรดาพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพุทธเจ้าผู้ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควรของวัดพิชัยญาติไปไหนหมดหรือครับ? ถึงปล่อยให้อุบาสิกา (แม่ชีทศพร) คนนี้มาสอนคนในเรื่องงมงายได้ถึงขนาดนี้?

สำหรับเรื่องกรรมนั้นตามที่อ้างอิงจากพจนานุกรมพุทธศาสน์ของท่าน ป.อ.ปยุตฺโต ปรากฏว่าเรื่องกรรมนี้อยู่ในกฎธรรมชาติที่มีระเบียบแน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ อันได้แก่ ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง (ความเป็นของไม่เที่ยง) ทุกขัง (ความเป็นทุกข์) อนัตตา (ความเป็นของไม่ใช่ตัวตน)

โดยสรุปคือสิ่งต่างๆ ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในโลกนี้ย่อมเกิดมีขึ้นแล้วก็เสื่อมลง และในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนรูปลักษณะแตกสลายไป ไม่มีอะไรถาวรคงทน ความไม่ถาวรนั่นแหละคือกฎของธรรมชาติ

ส่วนสิ่งที่กำหนดการเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่ 5 อย่าง เรียกว่า "นิยาม 5" คือ

1.อุตุนิยาม คือการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ (สสาร) ที่ไม่มีชีวิตอันได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ซึ่งก็เปลี่ยนแปลงเป็นนิจ อันเป็นอุณหภูมิหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ เช่น ฤดูกาล สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด พายุดีเปรสชั่น ไต้ฝุ่น ทอร์นาโด เป็นต้น

2.พีชนิยาม คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มีชีวิต อันได้แก่ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย และการสืบพันธุ์ก็มีพันธุกรรม เช่น ต้นขนุนก็ออกลูกเป็นลูกขนุน คนก็ออกลูกเป็นคน ม้าก็ออกลูกเป็นม้าเป็นต้น

3.จิตตนิยาม คือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทำงานของจิตที่มีเกิด ดับ อยู่ตลอดเวลาซึ่งเรื่องนี้คนที่ทำสมาธิรู้เรื่องดี

4.กรรมนิยาม คือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการกระทำของมนุษย์ คือกระบวนการให้ผลของการกระทำที่ชาวบ้านมักอ้างถึงในรูปของ "กฎแห่งกรรม" มักจะเน้นกันเรื่องทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว หรือหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้น

5.ธรรมนิยาม คือกฎของการเปลี่ยนแปลงของทุกสรรพสิ่งรวมทั้งโลกด้วย คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อันเป็นกฎธรรมชาติ ก็คือหลักไตรลักษณ์นั่นเอง

หากว่ากันตามหลักนิยามห้าแล้ว เรื่องกฎแห่งกรรมก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาตินั่นเอง ดังนั้นกฎแห่งกรรมจึงมิใช่คำตอบของปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกนี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น จะให้คนทำให้ม้ากลายเป็นหมาย่อมทำไม่ได้ หรือจะให้คนไปห้ามสึนามิก็ย่อมทำไม่ได้เช่นกัน

ดังนั้น กฎแห่งกรรมไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกครับ

 

 

ข่าว : มติชน
19 พฤษภาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264