เปิดกรุข่าวเก่า

กรณีตั้งพระราชรัตนมงคลเป็นกรรมการ มส.จากกรณีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระลิขิตที่ สด. 227/2546 ลงวันที่ 8 ธ.ค. วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ส่งถึง พล.ต.ท.อุดม เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุแต่งตั้งพระราชรัตนมงคล (มนตรี อภิมนฺติโก) อายุ 43 ปี พรรษา 23 น.ธ.เอก ประโยค 1-2 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดบวรนิเวศ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยแต่งตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. เป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งพระราชรัตนมงคลในครั้งนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากในวงการสงฆ์ โดยเฉพาะคณะธรรมยุต เนื่องจากพระราชรัตนมงคลเพิ่งได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์จากพระราชาคณะชั้นสามัญในชื่อเดิมที่พระมหานายก เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ที่ผ่านมา แต่หลังจากนั้นเพียง 3 วัน คือวันที่ 8 ธ.ค. ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ มส. รูปใหม่แทนตำแหน่งสมเด็จพระวันรัตที่ว่างลง ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

จากการแต่งตั้งครั้งนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทยที่มีพระราชาคณะชั้นราชได้รับการแต่งตั้ง และหลังจากที่พระลิขิตเผยแพร่ออกไป สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคมฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กทม. ในฐานประธานคณะกรรมการกลั่นกรองพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชระบุว่า ไม่เคยเห็นพระลิขิตฉบับดังกล่าว ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันหนัก สืบเนื่องจากหลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชทรงประชวร และเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในวงการสงฆ์ ทำให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสมเด็จพระสังฆราช และเรื่องที่สำคัญต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องนี้เมื่อไม่ผ่านคณะกรรมการทำให้เกิดข้อกังขาแก่ผู้ที่ได้ทราบข่าว

 


 

จากกรณีมีพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราช ที่ สด.227/2546 ลงวันที่ 8 ธ.ค. แต่งตั้งพระราชรัตนมงคล (มนตรี อภิมนฺติโก) อายุ 43 ปี พรรษา 23 ผช.เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม จนก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงการสงฆ์ เนื่องจากพระราชรัตนมงคลเพิ่งได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2546 แต่วันที่ 8 ธ.ค. กลับได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ มส.

หลังจากที่พระลิขิตเผยแพร่ออกไป สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ในฐานประธานคณะกรรมการกลั่นกรองงานพระบัญชา และพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราช ระบุว่าไม่เคยเห็นพระลิขิตฉบับดังกล่าว แต่ทราบว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ตรวจสอบแล้ว ล่าสุด พระเทพสารเวที ผช.เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้ขอพระลิขิตคืนจากสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมแล้ว ส่งผลให้การแต่งตั้งพระราชรัตนมงคลเป็นกรรมการ มส. รูปใหม่เป็นโมฆะ

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. นายถวิล สมัครรัฐกิจ ผอ.สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19
ธ.ค.ที่ผ่านมา พระเทพสารเวทีได้เรียกตนไปพบที่วัดบวรนิเวศวิหาร แจ้งความประสงค์จะขอพระลิขิตเสนอแต่งตั้งพระราชรัตนมงคลเป็นกรรมการ มส. คืน เนื่องจากเห็นว่าขั้นตอนและวิธีการออกพระลิขิตไม่เหมาะสม เพราะพระราชรัตนมงคลยังอ่อนพรรษา แม้จะรับใช้ใกล้ชิดสมเด็จพระสังฆราชมาตั้งแต่เป็นสามเณรก็ตาม แต่ก็อาจจะกระทบกระเทือนเสียหายต่อระบบการปกครองคณะสงฆ์ได้ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปในแบบระบบอาวุโสด้วยพรรษาและสมณศักดิ์เป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเหมาะสมกว่าพระราชรัตนมงคลอีกหลายรูป ซึ่งตนได้คืนพระลิขิตฉบับดังกล่าวแก่พระเทพสารเวทีแล้ว ซึ่งขั้นตอนต่อไปขึ้นอยู่กับคณะธรรมยุตว่าจะพิจารณาพระเถระรูปใดที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมขึ้นมาเป็นกรรมการมส. หลังจากนี้ตนจะทำหนังสือกราบทูลแจ้งสมเด็จพระสังฆราชต่อไป

ด้าน พระเทพสารเวที เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า ที่อาตมาต้องนำพระลิขิตคืน เพราะเห็นว่าไม่มีความเหมาะสม ส่งผลกระทบกระเทือนต่อสมเด็จพระสังฆราช ต้องปกป้องพระองค์ ส่วนพระราชรัตนมงคลยังอ่อนอาวุโส จะไปปกครองพระสงฆ์ทั้งประเทศได้อย่างไร ที่ผ่านมาได้เรียกพระราชรัตนมงคลมาว่ากล่าวตักเตือนว่าทำตัวไม่เหมาะสม คิดได้อย่างไรที่จะเป็นกรรมการ มส. ขนาดตนเป็นพระราชาคณะชั้นเทพและเป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ยังไม่กล้าคิดเลย ดังนั้นต้องนำพระลิขิตคืน หมายความว่าคำสั่งแต่งตั้งพระราชรัตนมงคลเป็นกรรมการ มส. ไม่มีผลใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

ข่าว : ข่าวสด
16 ธันวาคม 2546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264