สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชาเยือนไทย

ร่วมงานวิสาขบูชาโลก

 

ประกาศก้อง "No Political-พระสงฆ์ไม่ยุ่งการเมือง"

แต่นักข่าวก็ยังถามการเมือง เลยวงแตก

 

 

 

 

สมเด็จพระมหาสังฆราชเทพ วง

แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชาเยือนไทย

 

"องอาจ" แถลงเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมกับเป็นการจัดกิจกรรมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อธิการบดี ม.มหาจุฬาฯ เผย สมเด็จพระสังฆราชแห่งกัมพูชา (พระอาจารย์ของสมเด็จฮุนเซน) นายกฯและรมต.ศรีลังการ่วมงานด้วยตัวเอง

 

(11พ.ค.) นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรม 3 แห่ง คือ 1. ระหว่างวันที่ 14 - 17 พ.ค. จัดงานที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ค.จัดงานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการจัดกิจกรรมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และในโอกาสครบ 26 ศตวรรษแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้จัดเสวนา เรื่อง "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ" 

และมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 11 - 14 พ.ค. ณ มณฑลพิธีลานเอนกประสงค์กองทัพภาคที่ 1 หรือ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยทางรัฐบาลสนับสนุน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯให้นายอำพล เสนาณรงค์ องค์มนตรี เป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลในงาน

พระธรรมโกศาจารย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ กล่าวว่าในการจัดงานคราวนี้มีพระสงฆ์ บุคคลสำคัญของโลก ปราชญ์ ราชบัณฑิต และนักการเมืองเข้าร่วมงานกว่า 5 พันท่าน เช่น สมเด็จพระสังฆราชแห่งกัมพูชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประเทศศรีลังกาเดินทางมาร่วมงานด้วยตัวเอง และในงานจะมีการแสดงดนตรีที่เป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีกับหลักพุทธศาสนาได้อย่างกลมกลืน ซึ่งมีผู้ร่วมบรรเลง 180 ชีวิตที่เดินทางมาจากประเทศจีนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จึงไม่ควรพลาด

ทั้งนี้เมื่อเวลา 17.00 น. ที่ตำหนักสมเด็จวัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯประมุขสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช ผู้นำชาวพุทธกว่า 30 รูป จาก 15 ประเทศทั่วโลก อาทิ สมเด็จพระมหาสังฆราชเทพ วง และสมเด็จมหาสังฆราชบัวคลี่ จากประเทศกัมพูชา สมเด็จพระสังฆราชธัมมปาละ มหาเถโร เป็นต้น ได้เข้านมัสการและถวายสักการะแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร.  เป็นผู้นำคณะเข้าถวายสักการะ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่จากทุกประเทศที่ต้องมาประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา กันอย่างคับคั่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะสร้างความสมานฉันท์เกิดขึ้นในหมู่ชาวพุทธในกาลต่อไป

ด้านสมเด็จมหาสังฆราชบัวคลี่ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาทางด้านพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน ซึ่งปัญหาทางด้านการเมืองของสองประเทศที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ทางสงฆ์ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะพระสงฆ์จะแยกออกจากการเมือง ซึ่งอาตมาได้แต่สวดมนต์ภาวนาให้เหตุการณ์ระหว่างชายแดนไทยและกัมพูชาบังเกิดสันติสุขกลับมาอยู่อย่างฉันท์พี่น้อง และการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ก็เพื่อประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา

ขณะที่สมเด็จพระมหาสังฆราชเทพ วง กล่าวว่า อาตมาเดินทางมาเพื่อร่วมประชุมประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และไม่มีความเห็นในเรื่องการเมืองระหว่างสองประเทศที่กำลังขัดแย้งอยู่ในขณะนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการสัมภาษณ์สมเด็จพระมหาสังฆราชเทพ วง ได้ซักถามถึงประเด็นว่า สมเด็จฯเคยให้คำแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทยและกัมพูชาหรือไม่ ในฐานะที่สมเด็จฯเป็นพระอาจารย์ที่สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชาให้ความเคารพนับถือ ซึ่งสมเด็จฯได้ตอบกับผู้สื่อข่าวด้วยน้ำเสียงไม่พอใจว่า ไม่รู้ไม่เห็นเรื่องที่เกิดขึ้น ทำให้พระธรรมโกศาจารย์ต้องยุติการสัมภาษณ์

 

 

ข่าว : คมชัดลึก
12 พฤษภาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264