พระพรหมโมลีเข้ม !

ห้ามธรรมกายทำพระไตปริฎก ชุดพระนิพพานเป็นอัตตา

 

 

 

 

 

พระพรหมโมลี
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชยญาติการาม

 

 

 

นพรัตน์บอกว่า "รอให้ทำเสร็จก่อนค่อยตรวจสอบ" แต่ตอนนั้น "ผมก็บ๊ายบายเก้าอี้ ผอ.พศ. ไปนานแล้วโยม" หุหุ รู้แล้วจะหนาว

 

 

 

 

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

 

"พระพรหมโมลี" ลั่นห้ามธรรมกายทำไตรปิฎกเพี้ยน เตรียมนำมาเปรียบเทียบ หากผิดเพี้ยน มส.สามารถสั่งให้จัดการได้ทันที...

 

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. พระพรหมโมลี เจ้าคณะใหญ่ หนกลาง กล่าวถึงกรณีที่วัดพระธรรมกายกำลังดำเนินการโครงการชำระพระไตรปิฎกว่า การที่วัดใดวัดหนึ่งจะชำระพระไตรปิฎก สามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตมหาเถรสมาคม (มส.) แต่ผู้ที่เข้าร่วมชำระจะต้องมีคุณสมบัติในด้านไวยากรณ์บาลีที่แตกฉาน มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยสงฆ์ในสายเถรวาท เนื่องจากคณะสงฆ์ไทยเป็นเถรวาท ปัจจุบันพระไตรปิฎก ที่ได้รับการยอมรับ มีเพียง 3-4 ฉบับ อาทิ ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ การชำระพระไตรปิฎกของวัดพระธรรมกาย คงต้องรอให้เสร็จสิ้นเสียก่อน จากนั้นค่อยนำเนื้อหามาเปรียบเทียบว่าบิดเบือนคำสอนให้เนื้อหาผิดเพี้ยนไปจากเดิมหรือไม่ หากมีความผิดเพี้ยน มส.สามารถมีคำสั่งให้เข้าไปดำเนินการจัดการได้ทันที

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า คงต้องรอให้การชำระพระไตรปิฎกเสร็จสิ้นก่อนจึงสามารถนำข้อมูลมาตรวจสอบได้

ด้านพระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่า ไม่มีใครในโลกสามารถเปลี่ยนคำสอนในพระไตรปิฎกได้ ผู้ที่ทำก็มีแต่จะเสื่อมเสียไปเอง โครงการพระไตรปิฎกที่ทางวัดพระธรรมกายกำลังดำเนินการอยู่นั้น มุ่งรักษาคัมภีร์ใบลานตามสายจารีต ต่างๆ โดยจะถ่ายภาพทำเป็นฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และขอความร่วมมือนักวิชาการทั่วโลกช่วยกันตรวจชำระให้ได้เป็นฐานข้อมูลพระไตรปิฎกที่สมบูรณ์.

 

 

ข่าว : มติชน
24 มีนาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264