แฉรอบใหม่ !

มมร.แฉ "ธรรมกายสร้างพระไตรปิฎกใหม่"

ฉบับ "พระนิพพานเป็นอัตตา"

 

แต่ มจร. เฉยฮ่ะ !

เพราะพระไตรปิฎกไม่สำคัญเท่ากับ ติช นัท ฮันห์

 

ว่าแต่ธรรมยุตแฉรอบนี้หวังผลอะไร ? ถ้าจะบอกว่าทำแบบธรรมกายผิด แต่การสอนของพระปราโมชย์ เรื่องการดูจิตไปนิพพาน ไม่ถือว่าเป็นการทำลายพระธรรมวินัยดอกหรือ แล้วถามว่าทำไมพระธรรมยุตอมพะนำไม่ยอมพูดถึง มีแต่ช่วยเหลือกันไว้ ขนาดมีเจ้าทุกข์ร้องว่ามีการยักยอกทรัพย์นับล้าน แต่พระสังฆาธิการฝ่ายธรรมยุตก็เงียบกันทั้งประเทศ มีการตรวจสอบพอเป็นพิธี แต่ถามว่าตรวจสอบห่าเหวอะไรใช้เวลาแค่ 15 วัน ก็สรุปว่าไม่มีมูล ทั้งนี้เพราะพระปราโมชย์เป็นธรรมยุต แต่ธรรมกายเป็นมหานิกาย ตะทีเล่นข้ามนิกายละชอบนัก  นี่พระครูประจักษ์ก็เดินหน้าสร้างเจดีย์ประดิษฐานเพชรรัสเซีย กุว่าเป็นพระจักษุธาตุ "เสด็จมาเองโดยไม่ได้เชิญ" เอ้อเฮอ มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายอีสานเป็นกรรมการสร้างตรึม แต่พระผู้ปกครองในฝ่ายธรรมยุตก็นั่งเป่าสากเป็นใบ้กันไปทั้งประเทศ ถ้าจะตรวจสอบนิกายอื่นก็นิมนต์ "กวาดบ้าน" ของตัวเองให้สะอาดก่อนซี ดังที่เขาว่า "ล้างเท้าก่อนขึ้นธรรมาสน์" น่ะ ทำได้หรือเปล่า ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าดีแต่พูดเลย

 

อีกอย่าง พระอนิลมานรูปนี้เป็นชาวเนปาล มาอาศัยศึกษาในประเทศไทย แต่อ้างว่าเป็นศากยวงศ์ของพระพุทธเจ้า (ไม่ได้อุตริ เพียงแต่ไม่ได้ตรวจดีเอ็นเอของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบด้วยแค่นั้น เหมือนกรณีจักษุธาตุ) แล้ววัดบวรและ มมร. ก็ยกให้เป็นดารา ซึ่งถ้าโชว์เฉพาะเรื่องวิชาการก็คงดี แต่นี่เล่นวิพากษ์วิจารณ์ข้ามเส้น จึงต้องถามว่า มมร. หรือคณะธรรมยุตไม่มีพระที่มีความสามารถรูปอื่นแล้วหรือ ถึงต้องให้พระเนปาลออกมาพูดเรื่องของพระสงฆ์ไทยด้วยกัน แบบว่าใช้มวยแทน แถมยังเป็นมวยต่างประเทศด้วย ถ้าได้ผลก็ถือว่าคุ้มยิ่ง แต่ถ้าไม่ได้ผลก็ถือว่าไม่เสียหาย เพราะว่าพระสงฆ์ชาวไทยในนิกายธรรมยุตมุดหัวหมด เก่งจริงๆ พ่อคู๊ณ !

 

 

 

 

พระอนิลมาน ธมมสากิโย

วัดบวรนิเวศวิหาร

 

 

 

 

มมร.แฉ "วัดพระธรรมกาย" เร่งชำระพระไตรปิฎก แก้ ′อนัตตา′ เป็น ′อัตตา′ หวั่นทำพระพุทธศาสนาเสียหาย

 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พระอนิลมาน ธมมสากิโย คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มีนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นเพื่อนกับอาตมาเล่าให้ฟังว่า ขณะนี้วัดพระธรรมกายกำลังเร่งดำเนินการโครงการชำระพระไตรปิฎก โดยนำนักวิชาการที่เชี่ยวชาญภาษาบาลีจากประเทศต่างๆ อาทิ ศรีลังกา พม่า จำนวน 12 คน มาร่วมโครงการชำระพระไตรปิฎก พร้อมให้ค่าจ้างเป็นเงินเดือนๆ ละประมาณ 15,000 บาท และให้กินอยู่ฟรี

 

 

"เบื้องต้นทราบว่า จะแก้ไขเรื่องไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มาเป็น อนิจจัง ทุกขัง อัตตา ซึ่งคำว่า "อนัตตา" หมายความว่า ไม่ใช่ตัวตน ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ส่วน อัตตา หมายความว่า ตัวตน ความเที่ยงแท้แน่นอน เนื่องจากธรรมกายเน้นวัตถุนิยม ใครทำบุญมากจะได้เห็นพระพุทธเจ้าเร็วขึ้น และได้เห็นสวรรค์มากกว่าคนอื่น ประกอบกับพุทธศาสนิกชนยุคปัจจุบันบางคนนับถือพระพุทธศาสนาเพียงแค่เปลือก คือทำบุญหวังผล ชอบสิ่งสวยงาม เห็นพระบางรูปผิวพรรณเปล่งปลั่งก็เชื่อว่าได้บรรลุธรรม " พระอนิลมานกล่าว และว่า หากวัดพระธรรมกายทำสำเร็จ จะเกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทยอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่ทราบว่าคณะสงฆ์ไทยจะทราบหรือไม่

 

 

ด้านคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มมร. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้วัดพระธรรมกายยังมุ่งที่จะพัฒนาการศึกษาของตัวเองด้วย ขณะนี้ทราบว่า มีการจดทะเบียนมหาวิทยาลัยธรรมกายที่อยู่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา แล้วด้วย และวัดพระธรรมกายกำลังจะเข้ามาสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสน์ศึกษา (โอซีบีเอส) ที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษด้วย โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล และมหาเถรสมาคม (มส.) ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยตั้งกองทุนเพื่อตำแหน่งอาจารย์ที่ทำการสอนพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยจะใช้ชื่อตำแหน่งว่า ตำแหน่งอาจารย์เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ของไทย ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

พระอนิลมานกล่าวด้วยว่า นายริชาร์ด กอมบริช นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เถรวาท มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ซึ่งเป็นผู้ที่คอยประสานงาน และดูแลการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว เป็นห่วงว่าการสอนพระพุทธศาสนาเถรวาท ในมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดจะหมดไป เพราะตัวนายริชาร์ดก็อายุมากแล้ว แต่ทางประเทศไทยกลับยังไม่มีการจัดงบประมาณมาดำเนินการศูนย์นี้เลย นายริชาร์ดจึงขอความช่วยเหลือไปยังลูกศิษย์ที่เคยสอน โดยมีอยู่ 1 คน ทำงานที่วัดพระธรรมกาย บอกว่าวัดพระธรรมกายพร้อมที่จะสนับสนุน โดยทางนายริชาร์ด กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป

 

 

ข่าว : มติชน
24 มีนาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264