ปรับลดกฎเกณฑ์สำนักศาสนศึกษา

แก้ปัญหาไม่มีนักเรียนบาลี

 

อืม ก็แก้ปัญหาง่ายดีนะ มีนักเรียนน้อยก็แก้กฎให้น้อยลง ถ้าไม่มีนักเรียนเลยล่ะจะทำยังไง ทำไมไม่หาวิธีเพิ่มนักเรียนให้สำนักศาสนศึกษาก็ไม่ทราบ แบบนี้เอาพระครูมาแก้ปัญหาก็ได้มั๊ง คงไม่ต้องถึงระดับสมเด็จฯหรอก เพราะการปรับเกณฑ์ตามข่าวที่ออกมาน่ะ มันไม่ได้ช่วยเพิ่มจำนวนนักเรียนเลย แต่ทำให้สำนักเรียนโหรงเหรงกว่าเดิม เผลอๆ บางสำนักอาจจะเหลือนักเรียนเพียงรูปเดียวก็ได้ ก็ไม่ทราบว่าท่านมองปัญหาพระศาสนากันยังไง และอีกอย่างการที่สมเด็จพระวันรัตซึ่งเป็นแม่กองธรรมมาทำการปรับอัตรานักเรียนให้สำนักเรียนบาลีน่ะ แล้วแม่กองบาลีอยู่ไหน ทำไมจึงไม่มีบทบาทในเรื่องนี้ ดูแล้วผิดฝาผิดตัวยังไงชอบกล

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาเถรสมาคมผุดเกณฑ์ตั้งสำนักศาสนา สั่งเร่งทำร่างประกาศแบบใหม่

 

สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งนี้ ได้พิจารณาร่างประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี พ.ศ.... ซึ่งที่ประชุมมีมติให้มีการปรับแก้ข้อมูลหมวดทั่วไป เกี่ยวกับคำจำกัดความของสำนักศาสนศึกษา สำนักศาสนศึกษาประจำตำบล สำนักศาสนศึกษาประจำอำเภอ โดยที่ประชุมมีความกังวลว่า วัดที่มีจำนวนนักเรียนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นสำนักศาสนศึกษาอาจจะส่งผลให้วัดจะต้องยุบสำนักเรียนบาลีได้ เนื่องจากร่างดังกล่าวได้กำหนดว่าสำนักศาสนศึกษาต้องมีนักเรียนไม่น้อยกว่า 15 รูป

ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้ปรับแก้ข้อกำหนดของสำนักศาสนศึกษา โดยไม่ต้องระบุจำนวนนักเรียน เพื่อปลดล็อกป้องกันวัดที่มีสำนักเรียนบาลีที่มีผู้เรียนไม่ถึงเกณฑ์ต้องปิดตัวเองลง ส่วนสำนักศาสนศึกษาประจำตำบล และสำนักศาสนศึกษาประจำอำเภอยังคงรายละเอียดไว้เหมือนเดิม โดยสำนักฯ ประจำตำบล กำหนดให้มีนักเรียนไม่น้อยกว่า 20 รูป มีครูผู้สอนไม่น้อยกว่า 5 รูป/คน ขณะที่สำนักฯ ประจำอำเภอ กำหนดให้มีนักเรียนไม่น้อยกว่า 30 รูป มีครูไม่น้อยกว่า 8 รูป/คน ซึ่งทั้ง 2 กรณีหากมีนักเรียนเพิ่มขึ้น 15 รูปสามารถเพิ่มครูได้ 1 รูป/คน สำหรับในหมวดอื่นๆ เช่น หมวด 2 การจัดตั้งสำนักศาสนศึกษา หมวด 3 การยุบ รวม เลิก สำนักเรียน มีการปรับแก้คำให้เหมาะสมเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะทำงานไปดำเนินการปรับแก้ไขร่างประกาศนี้ แล้วนำเสนอให้มหาเถรสมาคม พิจารณาเห็นชอบในเร็วๆ นี้

"การที่จัดทำร่างประกาศนี้มีผลดี จะทำให้นักเรียนบาลี หรือวัดที่มีสำนักเรียน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
เพราะที่ผ่านมาการสอนบาลีของสำนักต่างๆ ต่างคนต่างทำ และมีงบฯ อุดหนุนรายหัวน้อยมาก แต่ในอนาคตการสอบบาลีจะมีระบบแบบแผน รวมทั้งมีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้อง ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนบาลีมากขึ้น และถือเป็นครั้งแรกของแผนกบาลีที่ให้จัดตั้งสำนักศาสนศึกษาขึ้น" สมเด็จพระวันรัตระบุ

 

 

ข่าว : ข่าวสด
18 มีนาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264