เปิดคำสั่งแต่งตั้งอรหันต์ยุคใหม่

"ตรวจสอบพระจักษุธาตุพระพุทธเจ้า"

 

 

 

 

 

พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี)
ยศรองสมเด็จฯ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วย จอ.วัดสัมพันธวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบพระจักษุธาตุครั้งประวัติศาสตร์

 

 

ถ้าตรวจสอบแล้ว เห็นว่าแท้

ถามว่า เอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานว่าแท้

ถ้าตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเก๊

ถามว่า เอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานว่าเก๊

 

เพราะคำตอบว่าแท้หรือเก๊ หรือการพิสูจน์ มิใช่คำตอบสุดท้าย

 

ทางออกง่ายๆ ก็คือ สืบสวนสอบสวนแบบตำรวจ แล้วจับเข้าคุก ก็จบ

 

ไม่น่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เล๊ย !

 

 

 

 

 

ข่าว : วัดสัมพันธวงศ์

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน

11 มีนาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264