จะจะ..กับพระจักษุธาตุลวงโลก

พ่อค้าเพชรดูรูปแป๊ปฟันธง "เพชรรัสเซีย"

แต่สมเด็จวัดสัมพันธวงศ์ไม่เชื่อ

จึงตั้งกรรมการตรวจสอบ

 

 

 

 

 

ข่าว : วัดสัมพันธวงศารราม
10 มีนาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264