ด่วน !

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มรณภาพ

 

 

 

 

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์

(นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.9)

เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

กรรมการมหาเถรสมาคม-เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

 

ได้ถึงแก่มรณภาพลง เมื่อเวลา 01.00 น. (ตีหนึ่ง)

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2554

ที่วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร

สิริชนมายุ 88 พรรษา 68

 

 

 

 

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
10 มีนาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264