ห่วงพระเป็นสารพัดโรค

กระทรวงสาธารณสุขจะคัดอาหารถวาย

 

อ้า..พระเดี๋ยวนี้โง่ขนาดกินไม่เป็นแล้วหรือ

หรือว่ารู้อยู่ แต่ว่าตะกละ กินไม่บันยะบันยัง

 

ตัวเองยังดูแลตัวเองไม่เป็น แต่จะอาสาดูแลชาวบ้าน

แบบนี้อนาคตพระศาสนาก็ริบหรี่

 

 

 

หลวงพี่อ้วนสอนว่า "กินเพื่ออยู่ มิใช่อยู่เพื่อกิน"

 

 

 

 

 

.-มส. คัดภัตตาหารพระ ห่วงเบาหวานถามหา

 

สุขภาพพระน่าห่วง เบาหวาน ไขมันรุมเร้า หลังญาติโยมนิยมใส่แกงกะทิ ขนมหวาน อ้างความเชื่อตามประเพณี สธ.เตรียมนัดเจรจามหาเถรสมาคมเลือกภัตตาหารเหมาะสมสำหรับพระสงฆ์...

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ในส่วนกลาง ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กทม. และว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดทำโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้น เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร ทั่วประเทศ จำนวน 349
,627 รูป ได้รับการดูแลสุขภาพให้ปลอดจากโรคภัยเจ็บอย่างทั่วถึง สามารถปฎิบัติศาสนกิจได้อย่างเต็มที่

ผลการตรวจคัดกรองพระภิกษุ สามเณร ระหว่างเดือน พ.ย. 2553 ถึงวันที่ 24 ก.พ. 2554 จำนวน 98
,561 รูป หรือประมาณร้อยละ 30 ของเป้าหมาย พบว่า สุขภาพปกติร้อยละ 55 เสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ประมาณร้อยละ 40 บางรูปเสี่ยงป่วยมากกว่า 1 โรค และมีพระภิกษุป่วย และอยู่ในภาวะอ้วนรวม 5,
381 รูป หรือร้อยละ 5 ซึ่งจะได้ส่งตัวไปรับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดต่อไป

นายจุรินทร์ กล่าวว่า สาเหตุการเจ็บป่วย 5 โรคสำคัญในกลุ่มประชาชนทั่วไป ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดหัวใจ/หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค และการดำเนินชีวิตที่บริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม รวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ซึ่งข้อมูลจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552 พบว่า อาหารคาวที่ประชาชนนิยมใส่บาตร ได้แก่ แกงเขียวหวาน ไข่พะโล้ ผัดกะเพรา ผัดผัก ไก่/หมูทอด ส่วนขนมหวานที่นิยมใส่บาตร ได้แก่ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน กล้วยบวชชี ขนมชั้น ซึ่งทำให้พระภิกษุ สามเณร ต้องบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม เพราะฆราวาส และร้อยละ 72 เชื่อว่าญาติผู้ล่วงลับไปแล้วได้รับอาหารนั้นด้วย จึงเลือกอาหารที่ญาติชอบใส่บาตรทำบุญ และว่ากระทรวงสาธารณสุขจะได้หารือกับมหาเถรสมาคม ถึงความเหมาะสมในการเลือกอาหารใส่บาตร ให้ถูกหลักศาสนา ความเชื่อและสุขภาพที่ดีต่อไป.

 

ข่าว : ไทยรัฐ
2 มีนาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264