การันตี !

ด๊อกเตอร์อำนาจพูดแทนมหาเถร

"เจ้าคุณวีรยุทธดีที่สุดในอินเดีย"

 

หุหุ แต่ ดร.อำนาจไม่ได้ตอบสังคมที่ถามว่า "พระธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ ถือสิทธิ์อะไร จึงยื่นต่อมหาเถรสมาคม ให้แต่งตั้งพระราชรัตนรังษี เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตไทยในอินเดียแต่เพียงรูปเดียว หรือว่าตำแหน่งหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย เป็นโควต้าของวัดมหาธาตุฯเท่านั้น"

 

 

นายอำนาจ บัวศิริ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดกระแสคัดค้านการแต่งตั้งพระราชรัตนรังษี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ไม่ได้มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือ และยังยืนยันมติเดิม ทั้งนี้ ยืนยันว่าที่ประชุมมหาเถรฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชรัตนรังษีมีความเหมาะสม ประกอบกับที่ผ่านมาคนอินเดียยังให้ความศรัทธาในตัวของพระราชรัตนรังษีมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรที่จะแต่งตั้งให้พระราชรัตนรังษี ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทน พระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล ที่ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 นอกจากนี้ ในการประชุมมหาเถรฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ยังได้มีมติแต่งตั้ง พระครูวีรญาณคุณ (เขื่อน) ญาณวีโร วัดสุริยวิทยาราม ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู รองเจ้าคณะอ.ศรีบุญเรือง เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง, พระครูศรีรัตนาลังการ (บุญเพ็ง) รตนเมธี วัดโพนชัย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเลย, พระสุขุมวาทเวที เจ้าอาวาสวัดบ้านข่อย ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และแต่งตั้งพระครูวิมลกิตติสุนทร (วิชาญ) กิตติปัญโญ วัดพระธาตุช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่

 

ข่าว : ข่าวสด
26 มิถุนายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264