แบเบอร์ !

เจ้าคุณวีรยุทธขึ้นเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา

พ่วงตำแหน่งหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล

 

 

 

 

ข่าวจากมหาเถรสมาคมแจ้งว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 15/2554 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาถึงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งว่างลง หลังจากพระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล ป.ธ.9) เจ้าอาวาส ได้ถึงแก่มรณภาพลง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา โดยพระธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ได้เสนอชื่อพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) อายุ 53 พรรษา 36 วิทยฐานะ น.ธ.เอก Ph.D. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาแทน

 

มหาเถรสมาคมได้พิจารณาและอนุมัติให้พระราชรัตนรังษี ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ พระราชรัตนรังษี จะมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
15 มิถุนายน
2554

 

 

เปิดมติมหาเถร

ตั้งพระราชรัตนรังษีเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา

 


 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
16 มิถุนายน
2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264