ไอแบงค์รุ่ง แต่บีแบงค์ร่วง !

พรบ.ธนาคารพุทธ "B-Bank" แท๊งค์

"ยุบสภา" สาเหตุร่วง

 

 

 

I-BANK ธนาคารอิสลาม

 

ธนาคารของศาสนิกชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย แต่กำลังรุ่งเรือง เพราะคนของเขามีหัวมากกว่าประชากรชาวพุทธที่มีมาก แต่คุณภาพสู้เขาไม่ได้ เห็นเขามีธนาคารก็อยากจะมีตาม แต่ก็ทำงานกันโหลยโท่ย ตั้งไข่ล้มต้มไข่ยืนกันไม่รู้กี่ยก เวลานี้ธนาคารอิสลามไปไกลถึงขนาดจะเข้าอุ้มค่าเงินบาทช่วยชาติ แต่ชาวพุทธกำลังจะอ้าปากขอเงินรัฐบาลมาเป็นกองทุนจัดตั้งธนาคารพุทธ (B-BANK) แถมด้วยรัฐบาลหน่อมแน๊ม ไม่เคยสนใจเรื่องการศาสนา ไม่นำพาศีลธรรม ปล่อยวาระสำคัญๆ ให้ตกไป ทั้งๆ ที่ครองอำนาจอยู่ตั้ง 2 ปีครึ่ง นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของฉายา "ดีแต่พูด" และยังไม่รู้เลยว่าหลังเลือกตั้งแล้วพรรคไหนจะเป็นใหญ่ ใครจะมาเป็นนายกฯ นอนฝันหวานไปก่อนก็แล้วกัน

 

 

 

 

ภาพการประชุมยกร่างพระราชบัญญัติธนาคารพระพุทธาสนา ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา แต่วันนี้มีข่าวว่าเป็นหมันไปซะแล้ว

 

 

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานกองทุนพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาฯ ทั้งยังได้มีการดำเนินการร่าง พ.ร.บ.ธนาคารพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นแหล่งทุนในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเป็นหลัก ทั้งยังจะมีการพิจารณาปล่อยเงินกู้ให้ผู้ที่มีคุณธรรม ศีลธรรม จนแล้วเสร็จนั้น แต่มีการยุบสภา ดังนั้น ร่างพ.ร.บ.ธนาคารพระพุทธศาสนา คงจะต้องพับเก็บไว้ก่อน เพื่อรอเสนอไปยังคณะกรรมาธิการศาสนาฯ ชุดใหม่ โดยจะยึดถือร่าง พ.ร.บ.ธนาคารพระพุทธศาสนา ฉบับ นี้เป็นหลัก เพราะถือว่าผ่านการพิจารณาจากพระชั้นผู้ใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาแล้ว แต่ก็มีการยุบสภาไปก่อน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2554 องค์กรชาวพุทธได้จัดเสวนาเกี่ยวกับนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยเชิญผู้แทนจากพรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน และพรรคประชาสันติ ซึ่งทุกพรรคที่เชิญมารับปากว่าพร้อมที่จะสนับสนุนกฎหมายที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทุกกฎหมาย และพร้อมที่จะช่วยผลักดันในเรื่องศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาประจำชาติด้วย

สำหรับโครงการธนาคารพระพุทธศาสนา เป็นแนวคิดของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร คณะทำงานกองทุนพระพุทธศาสนา และผู้บริหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหา วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำริมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 79 ความว่า รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานและศาสนาอื่น ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ธนาคารพระ พุทธศาสนา ที่คณะทำงานได้จัดทำขึ้น มีทั้งหมด 10 หมวด 63 มาตรา

 

 

ข่าว : ไทยรัฐ
1
1 มิถุนายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264