ทุ่ม 100 ล้าน !

เช่าดาวเทียม 3 ดวง รุกงานเผยแผ่

ของมหาเถรสมาคม

 

 

โหเอาทีละ 3 เชียวเหรอ เงินเยอะเนอะ

ว่าแต่จะคุ้มไหมเนี่ย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มส.ทุ่ม 113 ล้านบาท เช่า ไทยคม 3 ดวง เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่หลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมของคณะสงฆ์ ตลอดจนองค์กรชาวพุทธทั้งภายในและต่างประเทศ ...

วันที่ 1 มิ.ย. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะทำงานการจัดตั้งสถานีเผยแพร่ภาพและเสียง(วิทยุโทรทัศน์) ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการจัดตั้งสถานีเผยแพร่ภาพและเสียงผ่านดาวเทียม ตามมติ มส. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่หลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมของคณะสงฆ์ ตลอดจนองค์กรชาวพุทธทั้งภายในและต่างประเทศ โดยความคืบหน้าล่าสุดในขณะนี้ ได้มีการทำสัญญาเช่าดาวเทียมของบริษัท ไทยคม จำกัด จำนวน 3 ดวง มีสัญญาเช่าปีละ 13 ล้านบาท เป็นเวลา 12 ปี แต่ทางไทยคมได้ลดราคาค่าเช่าให้ จึงเหลือค่าเช่าทั้งหมด 113 ล้านบาท โดยจะทำให้สามารถแพร่ภาพและเสียงได้ 4 ทวีป 177 ประเทศทั่วโลก

นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า จากนั้นได้มีการทดลองออกอากาศโดยใช้อาคารของวัดดวงแข เป็นสถานที่ทดลองในการออกอากาศ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 53 รวมทั้งมีการเชิญผู้ชำนาญการด้านเทคนิคปรับปรุงแก้ไขระบบจนขณะนี้มีสัญญาณที่มีคุณภาพดี เทียบเท่ากับการให้บริการของภาคเอกชนรายต่างๆ โดยผู้ที่สนใจจะรับชมรายการจะต้องติดตั้งจานดำ จึงจะสามารถรับชมได้ ขณะเดียวกันยังได้มีการจัดทำผังรายการในการแพร่ภาพตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งคณะกรรมการการสื่อสารและโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ให้การรับรองแล้ว สามารถแพร่ภาพและเสียงได้อย่างเป็นการถาวร อย่างไรก็ตาม ในระยะเริ่มแรกในการจัดตั้งสถานีเพื่อทำการแพร่ภาพและเสียง ยังไม่มีอาคารถาวร จึงขอใช้อาคารของวัดดวงแขเป็นสถานีชั่วคราวก่อน จากนั้นมีโครงการที่จะจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีเป็นการถาวรต่อไป.

 

 

ข่าว : ไทยรัฐ
1 มิถุนายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264