อลังการ
!

งานฉลองรองสมเด็จวัดสัมพันธวงศ์

 

 

 

 

 

ทีแรกเห็นก็นึกว่าเป็นหนังพระนเรศวร

แต่ที่ไหนได้ กลายเป็นขบวนฉลองรองสมเด็จฯ

 

 


 

 

ยินดีด้วยน้า.. จากใจจริง

 

 

พระผู้ใหญ่ในกรุงเทพฯ เดี๋ยวนี้เจ้ายศเจ้าศักดิ์เพียงใดก็เชิญดูเอา ไม่มีความสำรวมระวังให้สมสมณสารูป าดความสันโดษ ความพอเพียง ความรู้จักประมาณ ความไม่ประมาท จ้างคนมาแต่งตัวเหมือนเล่นลิเก ใช้จ่ายเงินของพุทธศาสนิกชนอย่างฟุ่มเฟือย มีแม้กระทั่งฟ้อนรำต้อนรับ ถามว่ามันพิธีบ้าบออะไรกัน

 

ไหนล่ะครับ คณะกรรมการมหาเถรสมาคมที่เคารพ ไหนพวกท่านประกาศเป็นร้อยๆ ครั้ง ว่าเชิดชูพระบรมราโชบาย "เศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงกับสั่งให้พระสงฆ์ทั่วประเทศเทศน์ตลอดปี แต่วันนี้พวกท่านกลับทำตัวฟุ่มเฟือยเสียเอง นี่นะหรือคือผู้ที่ปกครองคณะสงฆ์ไทยในนามมหาเถรสมาคม ได้กรรมการมหาเถรแม่ปูอย่างนี้นี่เอง คณะสงฆ์ไทยถึงได้เสื่อมลงทุกวัน

 

 

 


กรอบข่าวเก่า

มหาเถรห้ามพระสงฆ์เทศน์เรื่องการเมือง

แต่ให้เทศน์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแทน

 


     พระธรรมกิตติเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวว่า จากการประชุม มส. ได้หารือถึงแนวทางอบรมพระนักเทศน์ทั่วประเทศ โดยที่ มส. ตั้งเป้าว่า ในการเทศน์ของพระควรจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และที่สำคัญจะต้องไม่นำเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมีมติให้พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ไปคิดหลักสูตรและขอบเขตในการเทศน์ของพระสงฆ์ เพื่อนำมาอบรมพระนักเทศน์ทั่วประเทศ

 

     ทั้งนี้ การเทศน์ของพระสงฆ์ในแต่ละปีทางคณะสงฆ์ จะมีแนวทางเป็นกรอบในการเทศน์ให้อยู่แล้ว เช่นในปี 2549 ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในปี 2550 ดังนั้น ในปี 2549-2550 คณะสงฆ์จึงมีกรอบในการเทศน์ให้กับพระนักเทศน์ทั่วประเทศ เทศน์ในเรื่องที่เกี่ยวกับ "เศรษฐกิจพอเพียง" โดยจะเน้นให้เทศน์เกี่ยวกับพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าในเรื่องของความสันโดษ ความพอเพียง ความรู้จักประมาณ ความไม่ประมาท

 

     โฆษก มส. กล่าวต่อว่า ในส่วนของหลักสูตรเพื่ออบรมพระนักเทศน์นั้น เดิมคณะสงฆ์มีอยู่แล้ว แต่ในการเทศน์แต่ละครั้งของพระบางรูป เมื่อเห็นว่าใกล้เทศกาลใดก็จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทศกาลนั้นมาเทศน์ ซึ่งทำให้ไม่ตรงกับเป้าหมายที่ทางคณะกรรมการอบรมพระนักเทศน์กำหนดให้เทศน์ในแต่ละปี โดยเฉพาะบางครั้งมีการนำเรื่องการเมืองมาเทศน์ ทั้งที่บางครั้งเทศน์ในเรื่องที่ดีๆ มาโดยตลอด แต่ในช่วงท้ายกลับมีการนำเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการเทศน์เข้ามาใส่ เช่น เรื่องการเมือง ทำให้ มส.มีความเป็นห่วงในเรื่องการเทศน์ของพระที่นำเรื่องการเมืองมาเทศน์ให้ญาติโยมฟัง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่พระจะเข้ามายุ่งกับเรื่องการเมืองหรือมาแสดงทรรศนะให้สาธารณชนได้เห็น ดังนั้น ทาง มส.จึงมอบให้พระธรรมโกศาจารย์ เป็นแม่กองงานในการยกร่างหลักสูตรในการอบรมพระนักเทศน์ขึ้นมาใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการ อบรมพระนักเทศน์ทั่วประเทศ จำนวน 300 รูป ที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้

 

     ทั้งนี้ ในการเทศน์ของพระสงฆ์จะมีหลักใหญ่ๆคือ เรื่องที่จะสร้างความแตกแยกในสังคมไม่ควรนำไปเทศน์ และต้องเทศน์ให้ถูกกาลเทศะ

 

     การกำหนดแนวทางในการเทศน์ให้พระสงฆ์นั้น มส. คงจะไม่กำหนดเจาะจงลงไปว่าจะให้เทศน์ในเรื่องใด แต่จะกำหนดเป็นกรอบในการเทศน์ เช่น ปี 2550 จะให้เทศน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธ.ค. นี้ พระธรรมกิตติเมธีกล่าว

 

ข่าว : ไทยรัฐ 14 มีนาคม 2550

 

 

 

 

พิธีสมโภชหิรัญบัฏ พระพรหมเมธี

และพิธีบำเพ็ญกุศลวันอดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ปีที่ 93

 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554  ได้มีพิธีสมโภชหิรัญบัฏ แด่พระพรหมเมธี  (จำนงค์ ธมฺมจารี) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 4567 (ธรรมยุต) ประธานคณะเลขานุการคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โฆษกมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์

 

โดยเมื่อเวลา 09.09 น. พิธีเชิญหิรัญบัฏและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ จากซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เขตสัมพันธวงศ์ โดยเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง  เจ้าหน้าที่กองอาลักษณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญสุพรรณบัฏ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์เข้าสู่พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ เชิญสุพรรณบัฏและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ขึ้นตั้งไว้ ณ โต๊ะหมู่ที่เตรียมไว้ พระสงฆ์ 12 รูป เจริญชัยมงคลคาถา พระพรหมเมธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา

 

เวลา 09.49 น. พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพาจารย์และสมเด็จพระบุรพการี 

 

ในการนี้ นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้อัญเชิญพัดยศพระครูปลัด ต่อมา นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการจากที่ต่างๆ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชน คณะศิษยานุศิษย์ เข้ากราบสักการะแสดงมุทิตาต่อพระพรหมเมธี ณ พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
31 พฤษภาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264