พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

 

 

  


  

ข่าว : สำนักพระราชวัง
30 กรกฎาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264