เตรียมสร้างพระคันธาระปางขอฝน

ดำริของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม

เฉลิมพระเกียรติในหลวง-ราชินี

 

 

แบบพระพุทธรูปศิลปะคันธาระที่จะสร้าง

 

 

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์
(นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.9)

อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม และเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

 

 

เตรียมสร้าง "พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์" เฉลิมพระเกียรติในหลวง-ราชินี
 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาธิปไตยโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวแถลงโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาฯ ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ปี 2555 สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงจัดโครงการนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสานต่อปณิธานสมเด็จพระมหาธีราจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ที่ประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูง 32 เมตร เพื่อเป็นศูนย์รวมความเคารพสักการบูชาของพุทธศาสนิกชน ที่วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้ตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์" ซึ่งมีความหมาย 3 ประการ คือ เป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นที่พึ่งของ 3 โลก และเป็นที่รำลึกถึงพระพุทธรูปแห่งบาบิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน
 
ในวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 11.59 น.จะมีพิธีบวงสรวง ที่วัดทิพย์สุคนธาราม และจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ ในเดือนสิงหาคม 2555 ส่วนพิธีเปิด รวมทั้งงานสมโภช จะดำเนินการในเดือนธันวาคม เดือนมหามงคล ปี 2557 ซึ่งผมเชื่อว่าการสร้างพระพุทธรูปดังกล่าว จะทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเกิดความชุ่มชื้นมากขึ้น จากพุทธานุภาพปางขอฝน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่แห้งแล้ง นายพลากรกล่าว
 
พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ กล่าวว่า รูปแบบการจัดสร้างนั้น สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้ออกแบบพระพุทธรูปปางขอฝนไว้แล้ว โดยให้ใช้วัสดุทองเหลืองหล่อรมควันเป็นแผ่น แล้วนำมาเชื่อมต่อบนโครงเหล็ก มีความสูง 32 เมตร ส่วนฐานมีการยกพื้นสร้างประทักษิณเพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ส่วนองค์พระ 2.ส่วนสาธารณประโยชน์ และ 3.ส่วนป่า สำหรับพื้นที่ปฏิบัติธรรม จะมีอาคารในพื้นที่ทั้งหมด 16 หลัง อย่างไรก็ตาม การสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ ต้องมั่นคงแข็งแรง เนื่องจากฐานใช้ฝ่าพระบาทรองรับน้ำหนัก จึงต้องทำให้แข็งแรงมากๆ ซึ่งจะต่างจากการสร้างเทพีเสรีภาพ ที่จะมีชุดคลุมมาถึงฐานเพื่อรองรับน้ำหนัก

 

 

 

 

เผยแบบพระพุทธรูปปณิธานสมเด็จวัดชนะ

 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามเผย พระราชินีจะเสด็จฯในพิธีสวดอภิธรรม "สมเด็จพระมหาธีราจารย์" เจ้าคณะภาค 1 เผยแบบพระพุทธรูปตามปณิธานฝีมือปั้นเองครั้งสุดท้าย คาดใช้งบสร้าง 40 ล้านบาท สร้างตามแบบศิลปะคันธารราฐ ปางขอฝน บนเทือกเขาบาบียัน พระพรหมโมลี ชี้วัตถุประสงค์ แสดงถึงความมั่นคงของพุทธศาสนาในไทย

 

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่อาคารอุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดชนะสงคราม พระศรีภัทรธิยบดี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระมหาธีราจารย์กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ทางวัดเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะศพสมเด็จพระมหาธีราจารย์ โดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และจากนั้นเวลา 19.00 น.จะเป็นพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม โดยอยู่ในช่วงของพิธีการหลวง ซึ่งกำหนดการจะเป็นไปตามนี้จนถึงวันที่ 17 มี.ค. ทั้งนี้ทางสำนักพระราชวัง แจ้งว่า ในช่วงพิธีหลวง 7 วัน สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการสวดพระอภิธรรมวันใดวันหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หลังจากพิธีหลวงเสร็จสิ้นแล้ว ทางวัดจะประชุมคณะกรรมการวัด เพื่อกำหนดว่า จะมีพิธีการอย่างไรต่อไป

 

พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะภาค 1 กล่าวถึงการสานต่อการก่อสร้างพระพุทธรูปตามโครงจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ปางขอฝน (ยืน) ณ วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจาะ จ.กาญจนบุรี ที่สมเด็จพระมหาธีราจารย์มีดำริสุดท้ายก่อนมรณภาพว่า มรดกธรรมสิ่งหนึ่งที่ท่านมีดำริสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซึ่งจำลองมาจากพระพุทธรูปในอัฟกานิสถาน เทือกเขาบาบียัน ที่ถูกพวกตาลีบันทำลาย เพราะท่านเห็นว่าการสร้างพระพุทธรูปครั้งนี้จะเป็นประจักษ์พยานว่า พระพุทธศาสนายังมีความมั่นคงในประเทศไทย  มีความเจริญรุ่งเรือง  ที่สำคัญงานทุกชิ้นเกี่ยวกับพระพุทธรูปนี้ ท่านเป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมเอง และปั้นพระพุทธรูปต้นแบบเองโดยทั้งหมด แม้ขณะที่อาพาธอยู่ไม่มีแรงปั้นท่านก็ใช้เสาอากาศวิทยาชี้จุดต่างเพื่อให้ช่างปั้นตามที่ท่านออกแบบไว้

 

พระพรหมโมลี กล่าวอีกว่า  พระพุทธรูป ปางขอฝน ศิลปคันธราราช มีขนาดสูง 32 เมตร เป็นพระพุทธรูปยืน ไม่มีอะไรค้ำ มีเพียงแต่พระบาทเป็นฐานเท่านั้น ซึ่งถือว่าต่างจากพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด โดยจะสร้างจากคอนกรีตเสริมใยเหล็กประดิษฐานอยู่ที่วัดทิพสุคนธาราม อ.ห้วยกระเจาะ จังหวัดกาญจนบุรี ใช้งบประมาณสร้างองค์พระจำนวน 40 ล้านบาท

 

ช่วงแรกท่านห่วงว่า ท่านเป็นอะไรไปโครงการจะไม่สำเร็จ พอความทราบถึงสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระองค์จึงทรงรับการจัดสร้างพระพุทธไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมอบให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดูแลทำให้ท่านหมดห่วง ขณะนี้แบบเสร็จหมดแล้ว อยู่ระหว่างการสร้างฐานและสร้างหล่อขนาดองค์จริง คาดว่าจะเสร็จในปี 2556พระพรหมโมลี กล่าว

 

ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โพธิคำศรี ลูกศิษย์ที่ถวายงานสมเด็จพระมหาธีราจารย์ และเคยบวชเรียนที่วัดชนะสงคราม กล่าวว่า ท่านเป็นพระที่ตรง การให้พรจะไม่กระทบตน หรือข่มท่าน ถือเป็นพระที่บริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง นายกรัฐมนตรี หรือใครก็ตามที่มากราบไว้จะให้พรเหมือนกัน สิ่งสุดท้าย คือ ท่านจะสร้างพระใหญ่ แบบตาลีบัน ที่อำเภอ ห้วยกระเจาะ จังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็นเจตนาสุดท้ายของท่าน ที่จะนำพระพุทธรูปองค์ที่อยู่บนเทือกเขาบาบียันอายุกว่า 2,000 ปีที่ถูกพวกตาลีบันทำลายไป ให้กลับปรากฏให้เห็นอีกครั้งในประเทศไทย ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการโดยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สูง 32 เมตร เท่ากับอาคาร 32 ชั้น มีความยิ่งใหญ่มาก

 

สำหรับประวัติพระพุทธรูปคันธารราฐ สร้างขึ้นที่เมืองคันธาระ เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.363-383 และผู้สร้างคือ พระเจ้ามิลินทราช เป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบถยืน ทรงผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) พระหัตถ์ขวายกขึ้น เป็นกิริยากวักอาหารแสดงขอฝน พระหัตถ์ซ้ายหงายรองรับน้ำฝน

 

ข่าว : มติชน-คมชัดลึก
28 กรกฎาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264