นายกรัฐมนตรีถวายสักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

 

วลา 09.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2554 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เข้าถวายสักการะแด่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

 

 

 

กราบพระประธานในโอกาสพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

 

 

เกล้าฯ กระผม มานมัสการลา ขอรับ

 

 

ถวายสักการะ

 

 

ผ้าไตรจีวร

 

 

และเครื่องไทยธรรม

 

 

 

ขออวยพรให้โชคดีมีชัย

 

 

 

กราบลา หวังว่าคงมีโอกาสได้กลับมาอีก

 

 

ข่าว : รัฐบาลไทย
21 กรกฎาคม 255
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264