ในหลวงเสด็จสดับเทศน์มหาชาติ

พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินี
 

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดงานเทศน์มหาชาติ แย้มพระสรวลโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชน

 

เมื่อเวลา 17.37 น. วันที่ 20 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ลงจากที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปยังหอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช  ทรงเปิดงาน เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติ 79 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล และทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดร กัณฑ์ทศพร 19 พระคาถา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าฯรับเสด็จ


ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์สูทสีเทา ทับฉลองพระองค์เชิ้ตสีขาวด้านใน ผูกเนกไทสีน้ำเงิน ประทับรถเข็นพระที่นั่ง ทรงโปรดเกล้าฯให้ นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีนิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์โรคหัวใจ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นผู้ถวายการเข็น โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฉลองพระองค์ลูกไม้สีทอง ทั้ง 2 พระองค์ทรงแย้มพระสรวล พร้อมทั้งโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่มารอเฝ้าฯรับเสด็จ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ประชาชนต่างส่งเสียงแซ่ซ้องทรงพระเจริญดังกึกก้อง


เมื่อเสด็จฯถึงหอประชุมราชแพทยาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงคม ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์กราบทูลถวายรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดเทียนที่โคมเวียนเสร็จแล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะหมู่ข้างพานแว่นฟ้า ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชายิ่ง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงคม พระราชธรรมวาทีขึ้นนั่งยังธรรมาสน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ทศพร 19 พระคาถา จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก 


จากนั้น ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ รศ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อได้เวลาอันสมควร จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานเทศน์มหาชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติ 79 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยจากการจัดเทศน์มหาชาตินำไปสมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชเพื่อผู้ป่วย ถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อแล้วเสร็จ

 

 

ข่าว : สำนักพระราชวัง-ข่าวสด
21 กรกฎาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264