พร้อมปรับปรุงตัว เอ๊ย ! ปรับการทำงาน

พระราชรัตนรังษีสัญญาประชาคม

 

ก็หวังว่าคงไม่ทำให้มหาเถรสมาคมผิดหวังนะฮะ

 

 

พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ)

หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล

 

 

พระราชรัตนรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ลุยงานธรรมทูตอินเดีย-เนปาล ไม่หวั่นกระแสต้าน พร้อมรับนำข้อท้วงติงมาปรับปรุงเป็นแนวทาง และวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานต่อไป ...

วันที่ 17 ก.ค. พระราชรัตนรังษี เจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย กล่าวภายหลังเข้ารับตราตั้งเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดสระเกศ ว่า จากนี้งานที่ต้องเร่งดำเนินการได้ตั้งเป้าไว้ 3 เรื่องคือ 1.ดำเนินการงานเก่าที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การเตรียมการอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประดิษฐานที่วัดไทยกุสินาราฯ โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม วัดสระเกศ มูลนิธิไทยพึ่งไทย กองทุนพัฒนาลุมพินี ประเทศเนปาล 2.การปรับงานของพระธรรมทูตในประเทศอินเดีย-เนปาล ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของคณะสงฆ์ไทย และ 3.ดูแลพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่เดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดีย เนปาล ซึ่งในเรื่องนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ให้ความสำคัญมาก

พระราชรัตนรังษี กล่าวด้วยว่า ส่วนกระแสต่อต้านไม่ให้ตนเข้ามารับตำแหน่งดังกล่าวที่มีออกมาก่อนหน้านี้นั้น ยอมรับว่ายังไม่เคยอ่าน ทั้งจากเว็บไซต์ หรือใบปลิวต่างๆ แต่โดยส่วนตัวแล้วคนที่เคยเดินทางไปอินเดีย จะรู้ข้อเท็จจริงดีว่าอะไรเป็นอะไร ส่วนข้อท้วงติงต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น จะนำมาปรับปรุงเป็นแนวทาง และวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานต่อไป.

 

ข่าว : ไทยรัฐ
18 กรกฎาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264