แม่ชีประท้วง กกต. ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

อ้างทำไมโพธิรักษ์และสมุนได้สิทธิ์

 

 

อ้าว นี่ตกลงว่าจะเรียกร้องสิทธิ์เป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาสกันแน่ฮะ ถ้าอยากเป็นฆราวาสก็สึกไปใช้สิทธิ์ แต่ถ้าอยากเป็นนักบวชก็เงียบๆ เข้าไว้ เพราะการบวชต้องสละสิทธิ์ของชาวโลก มิใช่เรียกร้องสิทธิ์กลับคืน ส่วนเรื่องที่เขาไม่ให้ใช้สิทธิ์นั้นก็ดีแล้ว จะได้อ้างว่าตัวเราไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ต่อไปก็จะได้สิทธิ์ในการเป็นนักบวชเต็มตัว อยากได้สถานะแม่ชีที่เป็นนักบวชต้องไปพูดกับ ส.ส.และรัฐบาล ให้ออกกฎหมายรับรอง ไม่ใช่มาประท้วงกับ กกต.

 

 

 

ประท้วงค่ะ ประท้วง

 

 

ขอพบ กกต. เพื่อบอกว่า เราไม่ได้สละสิทธิ์

 

 

 

แม่อยากเลือกตั้งใจจะขาด ขนาดบวชแล้วนะลูก

 

 

กกต. ยืนชี้แจง แต่แม่ชียังไม่ยอม

 

 

เถียงช่วยแม่ชี ทำไมโพธิรักษ์และพวกสันติอโศกได้สิทธิ์เลือกตั้ง

แล้วทำไม่แม่ชีไม่ได้ ทำไม ทำไม ทำไม ?

 

 

 

สิทธิ์ของแม่ แต่แม่พูดไม่เป็น ต้องใช้นายหน้า

 

 

ถ่ายรูปเป็นหลักฐานการทำงาน

ประเดี๋ยวเอ็งเอาแม่ชีไปส่งวัดนะ ข้าไปจะประท้วงต่อ

 

 

บุกยื่น กกต. จี้ถามเหตุผล การตัดสิทธิ์แม่ชี-ไม่ให้เลือกตั้ง


นายเสถียร วิพรมหา เลขาธิการองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เปิดเผยว่า ตามที่ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนั้น ในส่วนขององค์กรทางพระพุทธศาสนา ได้หารือกันเป็นการภายในแล้ว และมีความเห็นตรงกันว่าหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว ไม่ว่าใครจะได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และดูแลงานด้านพระพุทธศาสนา ทางองค์กรพุทธไม่ขัดข้องว่าจะเป็นใครมาจากพรรคใด ด้วยหากไม่เห็นความสำคัญในการดำเนินการด้านพระพุทธศาสนาองค์กรพุทธก็พร้อมที่จะออกมาเคลื่อนไหวแน่นอน ทั้งนี้ในช่วงที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลนั้น ทางองค์กรพุทธขอเสนอให้พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับผู้ที่จะมาดูแลงานด้านพระพุทธศาสนาด้วย ทั้งในเรื่องการศึกษาสงฆ์ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง และการดำเนินการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกอย่างแท้จริง เพราะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคเดียวที่มีนโยบายในการหาเสียงว่าจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ จะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย สำหรับเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลควรให้ความสำคัญ คนที่จะมาดูแลงานด้านพระพุทธศาสนาควรเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้จริง และต้องเข้าใจงานของคณะสงฆ์ และที่สำคัญเมื่อมีงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ๆ เช่น การประชุมชาวพุทธทั่วโลก หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญในประเทศไทย นายกรัฐมนตรีควรให้ความสำคัญมาเปิดงาน ไม่ใช่ส่งผู้แทนมาเปิดงานเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ยังเกิดปัญหากับพุทธศาสนิกชนในส่วนของแม่ชีด้วย เนื่องจากพบว่าแม่ชีมีรายชื่อมีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง แต่ไม่สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้ เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า แม่ชีเป็นนักบวช ทั้งที่ในประเทศไทยสถานะของแม่ชียังไม่มีความชัดเจน ไม่มีกฎหมายรองรับว่าเป็นนักบวช ดังนั้น องค์กรชาวพุทธ พร้อมด้วยแม่ชีประมาณ 40 คน ได้เตรียมไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่ กกต.ที่ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อขอความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว จะได้ไม่เกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นมาอีก

 

 

 

 

แม่ชีโวยเขตดุสิตไม่ให้สิทธิ์เลือกตั้ง

 

2 แม่ชีจากวัดราชาธิวาส โวยเจ้าหน้าที่ประจำเขตดุสิต หลังพบมีรายชื่อผู้ใช้สิทธิ์ แต่ถูกห้ามไม่ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เตรียมร้องต่อกกต.....

 

ช่วงบ่ายวันที่ 3 ก.ค. หน่วยเลือกตั้งที่ 14 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต โรงเรียนวัดราชาธิวาส แม่ชีพัชรี เซี่ยงฉิน และแม่ชีละออง จุติพล วัดราชาธิวาส ได้เดินทางมาที่หน่วยเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนน แต่ปรากฎว่าทางเจ้าหน้าที่ประจำเขตไม่อนุญาตให้เลือกตั้ง พร้อมทั้งให้เหตุผลว่าเป็นนักบวชไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ สร้างความไม่พอใจกับแม่ชีทั้งสองคน เนื่องจากเมื่อตรวจสอบในใบรายชื่อก็พบว่าแม่ชีทั้งสองคนมีรายชื่อมีสิทธิ์เลือกตั้ง

 

โดยแม่ชีละออง กล่าวว่า ในการเลือกตั้งทุกครั้ง ตนก็มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้ง แต่ก็ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ เพราะเจ้าหน้าที่ประจำเขตไม่อนุญาตและบอกว่าเป็นนักบวชไม่สามารถเลือกตั้ง ได้ ซึ่งเชื่อว่าแม่ชีในประเทศไทยที่มีอยู่กว่า 10,000 คน ก็ต้องเจอปัญหาเดียวกัน ทำให้แม่ชีต้องเสียสิทธิ์ ทั้งที่มีรายชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างชัดเจน การกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการริดรอนสิทธิ์แม่ชีทั้งประเทศ ขณะเดียวกันยังเท่ากับว่าสถานะของแม่ชีจะเป็นประชาชนก็ไม่ใช่ หากจะบอกว่าเป็นนักบวชก็ไม่ใช่ เพราะเมื่อแม่ชีขึ้นรถโดยสารก็ไม่ได้รับการยกเว้นค่าโดยสารเช่นเดียวกับพระสงฆ์ จึงอยากเรียกร้องให้มีการสร้างความชัดเจนในเรื่องของสถานภาพของแม่ชีด้วย

 

ต่อมาแม่ชีพัชรี และแม่ชีละออง พร้อมด้วยอุบาสิกาจากวัดราชาธิวาสอีกประมาณ 10 คน ได้เดินทางเข้าร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่สน.สามเสน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงบันทึกประจำวันไว้ จากนั้นยังได้เดินทางไปร้องเรียนยังสำนักงานเขตดุสิต โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุสิตออกมารับเรื่องร้องเรียนเพื่อนำปัญหาดัง กล่าวแจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อไป

 

ด้านนายเสถียร วิพรมหา เลขาธิการองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าตนพร้อมด้วยแม่ชีที่เสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะเดินทางไปเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนที่ กกต. ซึ่งการเรียกร้องในครั้งนี้เพื่อต้องการให้มีความชัดเจนในสถานภาพของแม่ชี เพราะหากจะบอกว่าแม่ชีเป็นนักบวช ก็ควรที่จะมีกฎหมายขึ้นมารองรับให้ชัดเจน แต่หากไม่มีกฎหมายรองรับก็แสดงว่าแม่ชีไม่ใช่นักบวช ซึ่งก็จะหมายความว่าแม่ชีจะต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งได้.

 

 

ภาพ : ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

ข่าว : ไทยรัฐ-ข่าวสด
11 กรกฎาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264