ตั๋วราคาข้าราชการ !
ฝันที่เป็นจริงของพระธรรมทูต

การบินไทยแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

ซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 


 

 

 

 

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
23 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264