ภาพพิธีพระราชทานน้ำสรงศพพระพรหมกวี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 17.00 น.

ณ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

 

 

  

 

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ อาคารโมลีปริยัติยากร วัดโมลีโลกยาราม จัดพิธีสรงน้ำศพ พระพรหมกวี โดยมีคณะกรรมการมหาเถรสมาคม พระเถระชั้นผู้ใหญ่ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ และศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำศพ เป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศของความโศกเศร้า

 

ต่อมาผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ได้เชิญ น้ำหลวงสรงศพ พระพรหมกวี จากนั้นสำนักอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เชิญเครื่องยศหิรัญบัฏ ประดับเกียรติหน้าโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจา ตามสมณศักดิ์ จากนั้นมีพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 100 วัน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มากราบศพจะได้รับหนังสือกุสชาดก ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของพระพรหมกวี ซึ่งเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตด้วย

 

 

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
23 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264