ตั้งพระราชโมลี วัดจักรวรรดิราชาวาส
เป็นรักษาการเจ้าคณะภาค 10 แทนพระพรหมกวี

 

 

 

พระราชโมลี
(พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ.9)
เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส และรองเจ้าคณะภาค 10

 

 

 

พระสงฆ์ ลูกศิษย์แห่ร่วมสรงน้ำศพ พระพรหมกวี ล้นวัดโมลีฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ 5 โมงเย็นวันนี้

 

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 20 ก.พ. ที่ศาลาศรีปริยัติญาณ  วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรดาพระภิกษุ ศิษยานุศิษย์ ญาติโยม ร่วมกันสรงน้ำศพพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 10 และเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม มาตั้ง ท่ามกลางบรรยากาศเศร้าโศก  ทั้งนี้พระมหาศิริชัย พระอุปัฏฐาก  กล่าวว่า ได้เปิดให้พระภิกษุสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และญาติโยม ได้ร่วมสรงน้ำศพพระพรหมกวีตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นมา โดยวันนี้ได้มีพระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ร่วมสรงน้ำศพ และจะตั้งศพไว้ที่ศาลานี้เป็นเวลา 1 คืน ก่อนที่ในวันที่ 21 ก.พ. ช่วงเวลา 13.00 น. จะมีการเคลื่อนย้ายศพไปไว้ยังอาคารโมลีปริยัติยากร เพื่อสรงน้ำหลวงสรงศพพระราชทาน ในเวลา 17.00 น. ก่อนจะมีพิธีบังสุกุลปิดหีบศพ แล้วจะตั้งศพไว้เป็นเวลา 100 วัน ทั้งนี้ภายในวัดโมลีโลกยารามไม่มีเมรุเผาศพ จึงจำเป็นต้องประชุมรอมติก่อนว่า จะมีการเคลื่อนย้ายศพไปเผายังเมรุหลวงหน้าพลับพลา วัดเทพศิรินทร์ทราวาส หรือจะสร้างเมรุชั่วคราวขึ้นที่วัด

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีคำสั่งจากเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ที่ 1/2554 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 10 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบปกครองพระสงฆ์ โดยให้ พระราชโมลี (พรหมา) 69 พรรษา 48 วิทยฐานะ ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 10 ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. คำสั่งโดยสมเด็จพระพุฒจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

 

นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า จากกรณี พระพรหมกวี เจ้าอาวาส วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร มรณภาพด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา ในวันนี้ ทางวัดได้มีการตั้งศพ เพื่อให้ประชาชนเข้าสรงน้ำศพ ส่วนกำหนดพิธีการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ จะเริ่มขึ้นวันพรุ่งนี้ (21 ก.พ.) เวลา 16.00 น. ที่บริเวณอาคารเรียนหลังใหม่ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกันนี้ ตนยังได้รับแจ้งจากทางสำนักอารักษ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่า เนื่องด้วยในการได้เลื่อนสมณศักดิ์ระดับรองสมเด็จพระราชาคณะ เมื่อเดือน ธ.ค.53 ที่ผ่านมา ยังไม่มีการทำพิธีเลื่อนสมณศักดิ์ เพราะรอให้ครบกำหนดตรงวันเกิด แต่เมื่อท่านมรณภาพเสียก่อน ดังนั้น ในเวลา 15.00 น. วันที่ 21 ก.พ. จึงจะได้มีพิธีเชิญเครื่องยศหิรัญบัตร ประดับไว้หน้าโกศ ซึ่งได้รับพระราชทานเป็นโกศแปดเหลี่ยม พร้อมน้ำหลวงสรงศพ และเครื่องประกอบเกียรติ ได้แก่ ฉัตรเบญจา

นอกจากนี้ พศ. ยังได้ทำการขอพระราชทานพิธีธรรมเป็นกรณีพิเศษ 7 คืน จากเดิมที่จะได้รับพระราชพิธีธรรม 3 คืน ตามลำดับศักดิ์ เนื่องจากเห็นว่าพระพรหมกวีมรณภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ คือ ระหว่างออกตรวจสนามสอบเปรียญธรรม และจะขอพระบรมราชานุเคราะห์ในการทำบุญครบ 7 วัน ครบ 50 วัน และครบ 100 วัน รวมทั้งออกเมรุพระราชทานเพลิง
ผอ.พศ. กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตนได้สั่งการให้มีการติดต่อสอบถามไปยังผู้ใกล้ชิดของพระพรหมกวี เพื่อทำการรวบรวมผลงานของพระพรหมกวีซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะท่านได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในด้านวิชาการศึกษา และการจัดการสำนักการศึกษา ดังนั้น พศ. จะได้ทำการเก็บรวบรวมผลงานที่ท่านทำ เพื่อเผยแพร่ให้เป็นต้นแบบหรือตัวอย่าง ในการจัดการงานด้านการศึกษาต่อไป ส่วนจะมีการรวบรวมเป็นรูปเล่มเพื่อเชิดชู หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่ เป็นเรื่องของศิษยานุศิษย์จะดำเนินการ

 

สำหรับกรณีการแต่งตั้งตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารนั้น ทางเจ้าคณะภาคจะเป็นผู้นำเสนอเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งในการประชุม มส. วันที่ 21 ก.พ.นี้ เวลา 14.00 น. หากมีการเสนอเรื่องเข้ามา ก็จะสามารถพิจารณาแต่งตั้งรักษาการได้ทันที.

 

 

ข่าว : เดลินิวส์
21 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264