ฉาวไม่เลิก !

มมร. สั่งพักงาน 5 ผู้บริหาร พัวพันทุจริต

 

อ้า ! ไหนพระปราโมชบอกว่าพระธรรมยุตไม่จับเงินไง

ทำไมมีการทุจริตใน มมร. มากมายก่ายกอง

เรื่องหนังพุทธประวัติยังไม่ทันจบ ก็เน่าอีกแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

นายสงกรานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบอำนาจจากพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งมาว่า ใบเสร็จรับเงินของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งระบุว่าเป็นใบเสร็จรับเงินตามโครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) มีความผิดปกติ ไม่มีเลขที่กำกับ และเมื่อตรวจสอบยังพบด้วยว่ามีการออกใบเสร็จในลักษณะดังกล่าวไปแล้วกว่า 100 ใบ แต่ละใบมีการระบุการรับเงินจำนวน 20,000-30,000 บาท รวมทั้งหมดกว่า 3 ล้านบาท

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงปลายปี 2552 ซึ่งการติดตามขอข้อมูลจากอปท.ในจ.กาฬสินธุ์ ที่ถูกเรียกเก็บเงินไปนั้นเป็นไปอย่างยากลำบาก ทางมหาวิทยาลัยจึงต้องทำเรื่องขออำนาจศาลจ.กาฬสินธุ์ ในการแจ้งไปยังอปท.ต่างๆ ให้ส่งข้อมูลกลับมาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ ทำให้ทราบว่ามีการติดต่อไปยังอปท.ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ทั้งยังมีการให้อปท.ต่างๆ จ่ายเป็นเช็คเงินสด สั่งจ่ายในนามมหาวิทยา ลัยมหามกุฏฯ จึงต้องขอหมายศาลในการดำเนินการตรวจสอบผู้ที่ไปเปิดบัญชีรับเช็ค ดังกล่าว ก็พบว่ามีการเปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อตรวจสอบผู้ที่เปิดบัญชีก็พบว่าเป็นชื่อของ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ

นายสงกรานต์กล่าวต่อว่าเมื่อทราบข้อมูลแล้วจึงแจ้งไปยังพระปริยัติสารเวที ผอ.วิทยา ลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว ซึ่ง ทางพระปริยัติสารเวที ก็บอกว่าไม่ทราบเรื่องดังกล่าว จึงได้ไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งขณะนี้ทาง สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ได้สอบปากคำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว และสรุปว่าคดีมีมูล แต่ผู้ต้องหาเป็นพนักงานในองค์กรของรัฐ จึงส่งสำนวนให้ทางสำนัก งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาแล้ว

"การดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ ไปดำเนินการ เพราะการให้ความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในการออกไปประเมินคุณภาพให้นั้น ทางมหา วิทยาลัยมหามกุฏฯ ไม่เคยเรียกเก็บเงิน แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวกลับฉวยโอกาสไปดำเนินการและเรียกเก็บเงิน ซึ่งเท่าที่ตรวจสอบพบว่ามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ ตั้งแต่ระดับลูกจ้าง จนถึงผู้บริหารระดับสูงรวม 5 คน เข้าร่วมขบวนการดังกล่าว และผู้เกี่ยวข้องทั้ง 5 ราย โดนสั่งพักงานทั้งหมดแล้ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้มหาวิทยาลัยมหา มกุฏฯ เสียชื่อเสียง เพราะแอบอ้างชื่อมหา วิทยาลัยไปหลอกรับเงินจากประชาชน ทั้งยังมีการปลอมใบเสร็จของทางมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างจริงจังกับกลุ่มบุคคลกลุ่มดังกล่าวแน่นอน"

 

 

 

ข่าว : ข่าวสด
10 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264