พระธรรมสุธีเกษียนอายุเจ้าคณะกรุงเทพฯ

จับตาพระเทพวิริยาภรณ์ วัดหัวลำโพง ขึ้นกุมอำนาจ

 

 

 

พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต)
อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุฯ และอดีตเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

 

 

 

พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท)
เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง และรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

 

 

 

การประชุมมหาเถรสมาคมนัดสิ้นเดือนมกราคม พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา มีวาระการแต่งตั้งโยกย้ายพระสังฆาธิการไม่มากนัก แต่มีตำแหน่งสำคัญตำแหน่งหนึ่ง คือ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ซึ่งพระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ดำรงตำแหน่งนี้อยู่ ที่ประชุมมีมติให้พระธรรมสุธีพ้นจากตำแหน่ง เนื่องเพราะมีอายุครบ 80 ปี บริบูรณ์ แต่ยังไม่มีคำสั่งให้พระสังฆาธิการรูปใดขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทน แต่คาดว่าน่าจะเป็นพระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์  นรินฺโท ป.ธ.3) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครอยู่ จะได้รับบัญชาให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร หมายถึงว่าถ้าโผไม่พลิก

 

ตำแหน่งเจ้าคณะภาค 1 ก็ดี ตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ก็ดี แต่เดิมนั้น ถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญ เพื่อมิให้มีการผูกขาดหรือการวางทายาทไว้สืบทอดอำนาจ จึงไม่มีการแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค 1 และรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (รวมทั้งรองเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ) แต่ภายหลังมามีการแหกประเพณีดังกล่าว เริ่มจากการแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค 1 และต่อมาก็มีรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ซึ่งอ้างเหตุผลว่าด้วยงานที่ล้นมือ จำต้องหารองหรือผู้ช่วย และสุดท้ายก็กลายเป็นตัวแทนแห่งอำนาจไปในที่สุด

 

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ พ.ศ.2531 เป็นต้นมา ตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนั้นตกเป็นของพระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ป.ธ.8) อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และสืบต่อมาถึงพระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุฯ องค์ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ ครองตำแหน่งนี้สืบเนื่องมานานถึง 23 ปี จนคนกล่าวกันว่า เจ้าคณะกรุงเทพฯ เป็นตำแหน่งของวัดมหาธาตุฯ ดังนี้ทีเดียว

 

การเกษียนอายุของพระธรรมสุธีในครั้งนี้ รวมทั้งการขึ้นครองตำแหน่งของพระเทพวิริยาภรณ์ จึงเป็นครั้งแรกที่อำนาจการปกครองกรุงเทพมหานครหลุดจากวัดมหาธาตุฯ แต่ก็ยังต้องสังเกตต่อไปว่า ตำแหน่งรองเจ้าคณะกรุงเทพฯ รูปต่อไป "จะใช่" พระภิกษุในวัดมหาธาตุฯ หรือไม่ ถ้าใช่, ก็แสดงว่ามีการต่อรองเอาไว้ก่อนที่พระธรรมสุธีจะเกษียนอายุ และตำแหน่งเจ้าคณะ กทม. ก็จะเวียนกลับมาอยู่กับวัดมหาธาตุในรอบต่อไป ซึ่งจะตอกย้ำคำพูดของคนว่า "เจ้าคณะกรุงเทพฯ เป็นตำแหน่งของวัดมหาธาตุฯ" แต่จะจริงหรือไม่ เราก็ต้องรอดูกันต่อไป หวยงวดนี้สำคัญกว่าหวยลหลวงตาบัวเสียอีกนะ จะบอกให้

 

 

 

 

สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ 3/2554
วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2554

 

อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้


1. พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) อายุ 80 พรรษา 60 ป.ธ.5 น.ธ.เอก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
2. พระเทพสุวรรณโมลี (สะอิ้ง สิรินนฺโท) ป.ธ.8 วัดป่าเลไลยก์ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ พระอารามหลวง
3. พระราชวิสุทธี (ก๋วน อคฺคปญฺโญ) อายุ 80 พรรษา 54 ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก พธ.ม.(กิตติมศักดิ์) วัดทุ่งกวาว ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่
4. พระศรีปริยัติมุนี (สมบูรณ์ ทสธมฺโม) ป.ธ.9 วัดพระงาม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพระงาม พระอารามหลวง
5. พระครูปัญญาธรานุวัตร (เคล้า ปญฺญาธโร) ป.ธ.5 น.ธ. เอก วัดแดง ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่
6. พระครูสุนทรพัฒนาวิกรม (ถาวร ถาวโร) น.ธ.เอก วัดสังขประดิษฐ์ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลประสงค์

 

 

ข่าว : มหาเถรสมาคม
4 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264