มจร.รับสมัครพระธรรมทูต รุ่นที่ 17/2554

ตั้งแต่ 20 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ ศกนี้

 

 

 

 

 

 

ข่าว : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264