พระเทพโพธิวิเทศอาพาธ

เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 


 

 

 

ข่าวจากวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย รายงานว่า พระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริวิปุโล ป.ธ.9 Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล ได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ตึกวชิรญาณ ชั้น 4 ห้อง 407 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร ส่วนอาการนั้นเบื้องต้นหลวงพ่อรู้สึกเหนื่อย แพทย์พบว่ามีน้ำในปอด และยังไม่พบอาการแทรกซ้อนอื่นใด

 

พระเทพโพธิวิเทศ หรือหลวงพ่อทองยอดนั้น เป็นเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาลำดับที่ 3 เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอินเดียโดยไม่ยอมกลับประเทศไทยเป็นเวลานานถึง 50 ปี นับเป็นพระมหาเถระที่มีใจเด็ดเดี่ยวอย่างยิ่ง ทั้งยังมีวัตรปฏิบัติน่าเลื่อมใส มักน้อย สันโดษ ก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะแก่พุทธบริษัทที่ได้สัมผัสอย่างเด่นชัด

 

 

 

 

ปัจจุบัน หลวงพ่อพระเทพโพธิวิเทศเจริญพรรษายุกาลมากถึง 83 ปี บรรดาพระธรรมทูตทั่วโลก เมื่อทราบข่าว ต่างก็ภาวนาขอให้หลวงพ่อหายจากอาพาธโดยเร็วที่สุด

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
1 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264