พ.ศ.วางฎีกานิมนต์พระเข้าวัง

รับพระราชทานเลื่อน-แต่งตั้งเป็นพระราชาคณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร-พัดยศ-ผ้าไตร ประจำปีพุทธศักราช 2554

 

หมายเหตุ : ฟอร์แม็ตเป็น PDF ท่านต้องลงโปรแกรม Acrobat Reader จึงจะสามารถอ่านได้ Acrobat Reader ป็นโปรแกรมฟรี สามารถหาดาวน์โหลดได้ทั่วไป

 

 

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1 ธันวาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264