ประกาศสำนักพุทธฯ

 

 

รับสมัคร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

เนื่องจากสำนักพุทธฯไม่มีบุคคลากรผู้เหมาะสม

จึงประกาศรับสมัครจากบุคคลทั่วไป

ใครรู้ตัวว่าสนองงานมหาเถรสมาคมได้ ก็เชิญฮะเชิญ !

 

เอ้อ..ถ้าเกิน 30 วันแล้ว ยังหาตัวไม่ได้ ก็เชิญยุบสำนักพุทธฯทิ้งไปเสียเถอะฮะ อายชาวบ้านเขาน่ะ เพราะถ้าทั้งกรมยังหาคนทำงานแค่นี้ไม่ได้ ก็ไม่สมควรสุมหัวกันอยู่ให้รกหูรกตามหาเถรเสียเปล่าๆ เกิดมาก็ไม่เคยพบเคยเห็น เพิ่งจะเห็นก็ตอนนี้แหละ (ตอนที่นายนพรัตน์เป็น ผอ.สำนักพุทธฯ) จึงถือว่าเป็นบุญตา มีอย่างหรือ สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม แต่ไม่มีคนรู้งานเลขามหาเถรสมาคม ต้องประกาศรับสมัครจากข้างนอก มันก็คงไม่ต่างไปจากว่า ประเทศไทยปลูกข้าวเป็นอาหารหลักและส่งออก แต่กลับต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเพื่อมากิน ฟังดูก็ตลกสิ้นดี

 

สำนักพุทธฯ นั้นยกระดับและแยกมาจากกรมการศาสนา ซึ่งมีหน้าที่ในการสนองงานคณะสงฆ์ อธิบดีกรมการศาสนาแต่เดิมนั้นมีตำแหน่งเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยเฉพาะ ต่อมาเมื่อเปลี่ยนเป็นสำนักพุทธฯแล้ว ภาระหน้าที่ก็เหมือนเดิม (เว้นแต่ ผอ.สำนักพุทธฯจะสะเออะไปทำเกินหน้าที่ เช่นทำตัวเป็นมหาเถรสมาคมเสียเอง เที่ยวกำราบปราบปรามพระสงฆ์องค์เณร หรือสัมภาษณ์ด่าพระเณรผ่านสื่อ เป็นต้น) ทุกสมัยที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร เพิ่งจะมาเกิดวิกฤตบุคคลากรก็ตอนนายนพรัตน์ขึ้นเป็น ผอ.สำนักพุทธฯนี่แหละ เขาให้ทำอย่างหนึ่ง แต่ไพล่ไปทำอีกอย่างหนึ่ง ไม่ทันไรก็ไม่มีคนเป็นงานในกองงานเลขามหาเถรสมาคมเสียแล้ว นับเป็นเรื่องเสียหายร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของกรมการศาสนา-สำนักพุทธฯเลยทีเดียว ดังนั้น ถ้าสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมไม่มีบุคคลากรที่รู้งานและเหมาะสมในตำแหน่ง ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ก็ไม่สมควรเป็นสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม

 

 

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รุกตั้งผู้ตรวจฯ-ยก 27 ผอ.พศจ. ขึ้นระดับ 9 พร้อมเปิดรับสมัครข้าราชการ พศ. เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับ 9 จนถึง 30 ส.ค.นี้...

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้อนุมัติให้ พศ.ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ พศ. เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับ 9 ประเภทอำนวยการระดับสูง ดังนั้น จึงได้รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2 ตำแหน่ง ตำแหน่ง ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 1 ตำแหน่ง และตำแหน่ง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) 27 ตำแหน่ง ทั้งนี้ในส่วนของตำแหน่งผู้ตรวจฯนั้น เนื่องจากตนเห็นว่าในการดูแลงานด้านพระพุทธศาสนาในจังหวัดต่างๆ ซึ่งเดิมในการแบ่งส่วนราชการนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีอำนาจในการกำกับดูแลงานด้านพระพุทธศาสนาผ่านทาง พศจ. แต่ละจังหวัด แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดมีภาระงานที่ค่อนข้างมาก การดูแลงานด้านศาสนาอาจจะยังไม่ทั่วถึง ดังนั้น จึงเห็นว่าควรจะมีตำแหน่งผู้ตรวจฯเข้ามาช่วยติดตามงานพระพุทธศาสนาในแต่ละจังหวัดด้วย

นายนพรัตน์กล่าวต่อว่า ในส่วนของตำแหน่ง ผอ.พศจ. นั้น เดิมตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งข้าราชการระดับ 8 ประเภทอำนวยการระดับต้น แต่ตนเห็นว่าในพื้นที่จังหวัดต่างๆ มีภาระงานที่ค่อนข้างมาก จึงเสนอขอให้ ก.พ. พิจารณาในส่วนของตำแหน่ง ผอ.พศจ.ด้วย ซึ่ง ก.พ. ได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่ามี 27 จังหวัดที่เข้าเกณฑ์ สามารถให้เป็นข้าราชการระดับ 9 ตำแหน่งอำนวยการระดับสูงได้

 

ขณะที่ตำแหน่ง ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมนั้น เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งได้ จึงประกาศรับสมัครไปพร้อมกัน ทั้งนี้ พศ. จะเปิดรับสมัครข้าราชการ พศ. เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับ 9 ประเภทอำนวยการระดับสูง จนถึงวันที่ 30 ส.ค.นี้.

 

ข่าว : ไทยรัฐ
30 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264