ถวายพจนานุกรมเฉลิมพระเกียรติ

"ในหลวง-พระราชินี"

แก่วัดไทยในต่างประเทศ

 

 

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
28 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264