มติสมัชชาสงฆ์ไทยสมัยวิสามัญ

จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบในหลวง

ที่วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี

9-10 ธันวาคม ศกนี้

 

 

 

 

ข่าวจากที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 20/2554 ที่วัดพรหมคุณาราม เมืองฟินิกซ์ รัฐอริโซน่า แจ้งว่า ที่ประชุมประกอบด้วยสมาชิกเข้าร่วมกว่า 100 รูป ได้ลงมติสำคัญหลายประการ ได้แก่

 

1. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะจัดงานเฉลิมพระเกียรติในนามของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาขึ้น ในวันที่ 9-10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554 เป็นกรณีพิเศษ สำหรับสถานที่นั้น กำหนดขึ้นที่วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี ซึ่งเป็นเมืองหลวง

 

2. การจัดงานทำบุญอายุ ถวายแด่พระเดชพระคุณพระเทพกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค และประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เนื่องเพราะพระเทพกิตติโสภณอาพาธเรื้อรังมานาน ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้โดยปรกติ ทางสมัชชาสงฆ์ไทยต้องตั้งให้พระสุนทรพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส เมืองฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนมาโดยตลอด ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระเทพกิตติโสภณ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานและบริหารสมัชชาสงฆ์ไทยมานานกว่า 10 สมัย นับว่าเป็นพระมหาเถระผู้มีคุณูปการต่อสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกามากที่สุดรูปหนึ่งในประวัติศาสตร์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้กำหนดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2554 หลังการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไป 1 วัน

 

3. การตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือพระไทยผู้ประสบภัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสืบเนื่องมาจากการประชุมใหญ่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 35/2554 ที่วัดพุทธออเรกอน รัฐออเรกอน เมื่อวันที่ 17-19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ปรารภถึงความลำบากของพระภิกษุสามเณรไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประสบภัยคุกคามจากคนต่างศาสนา ไม่สามารถจะออกหาบิณฑบาตได้โดยปกติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือพระไทยผู้ประสบภัยในสามจังหวัดชายแดนใต้ขึ้นมา แต่ที่ออเรกอนนั้นเพียงแต่รับหลักการไว้ ในการประชุมสมัยวิสามัญที่วัดพรหมคุณารามครั้งนี้ จึงมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา เพื่อดำเนินการในการตั้งกองทุนดังกล่าวให้เป็นมรรคผลต่อไป

 

4. ที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ "งานวันมหารำลึกและประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยสมัยวิสามัญ" เป็น "งานวันมหารำลึกและประชุมเจ้าอาวาสประจำปี ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา" เนื่องเพราะปีนี้นับเป็นปีที่ 20 ที่ทางสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานวันมหารำลึกขึ้นมาที่วัดพรหมคุณาราม ปรารภพระธรรมทูตไทยจำนวน 6 รูป สามเณร 1 องค์ และแม่ชีอีก 1 ท่าน และเด็กวัดอีก 1 คน ในวัดพรหมคุณาราม ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2534 ต่อมา เมื่อมีพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกามรณภาพในหน้าที่อีกหลายรูป จึงมีการเสนอว่าควรจะเพิ่มเติมพระผู้มรณภาพภายหลังเหล่านั้นเข้าไปในวันมหารำลึกด้วย และถ้าหากว่าวัดอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา ประสงค์จะจัดงานวันมหารำลึกบ้าง ก็ควรเปิดโอกาสให้มีการจัดงานหมุนเวียนกันไป ที่ประชุมจึงลงมติให้การจัดงานครั้งนี้ (ครั้งที่ 20/2544) เป็นการจัดงานวันมหารำลึก ประจำวัดพรหมคุณาราม เป็นครั้งสุดท้าย โดยในปีต่อไปจะเปิดโอกาสให้วัดต่างๆ ในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดหมุนเวียนกันไป ทั้งนี้วัดพรหมคุณารามก็ยังสามารถเสนอตัวเป็นเจ้าภาพได้ตลอดเวลา

 

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
27 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264