ยิ่งลักษณ์ขึ้นบ้านใหม่ !

นิมนต์พระสงฆ์ 99 รูป ทำบุญทำเนียบ

สมเด็จฯวัดปากน้ำ ให้พร "ให้รัฐบาลอยู่นานๆ"

แหมแค่นี้ก็ปลื้มสุดๆ แล้วค่ะ หลวงพ่อ

 

 

 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มบริหารราชการของรัฐบาล (25/8/2011)

 

สมเด็จพระมหารัชมัคลาจารย์ ขอให้รัฐบาลรณรงค์คนไทยรักษาศีล 5 ข้อ

 

วันนี้ (25 ส.ค. 54) เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มบริหารราชการของรัฐบาล โดยมี คณะรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก


นายกรัฐมนตรี ได้ทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายเครื่องสักการะแด่ประธานสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป


โอกาสนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ประธานสงฆ์ ได้แสดงธรรมเทศนา โดยมีใจความว่า

 

ขอเจริญพร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และผู้มีเกียรติทุกท่าน


วันนี้นับเป็นวันอันเป็นมิ่งขวัญ เป็นสิริมงคล เป็นเครื่องหมายแห่งความสงบ ความร่มเย็น ความเป็นสุข ซึ่งจะพึงเกิดมี ท่านทั้งหลายในการปกครองบ้านเมืองนั้น ถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับบ้าน ๆ หนึ่ง มีคุณพ่อคุณแม่ มีลูกหลาน 5 คน แต่ว่าบ้านของท่านยิ่งลักษณ์มีลูกหลานประมาณ 70 ล้านคน อุปมาว่า บ้านเล็กๆ ที่มีคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลานสัก 4-5 คน บ้านนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์เดือดร้อน ต้องผู้นำเป็นประการสำคัญ ผู้นำคือคุณพ่อคุณแม่ คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆ หลานๆ เมื่อลูกหลานได้ตัวอย่างที่ดีแล้ว ครอบครัวนั้นก็จะปฏิบัติตามคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ครอบครัวนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุข


ครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุขนั้นง่ายๆ ศีล 5 ท่านทั้งหลายไม่ต้องมากเพียงศีล 5 เท่านั้น ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดลูกเมีย ไม่พูดมุสา ไม่ดื่มสุราเมรัย ศีล5 ชื่อนี้ว่าเป็นหลักประกันสังคมของโลก โลกทั้งโลก โลกทุกโลก ถ้าทุกคนมีศีล 5 ด้วยกันอยู่เย็นเป็นสุขสงบร่มเย็น ครอบครัวที่เปรียบว่ามี 4-5 คน ครอบครัวนั้นพ่อแม่ก็เป็นคนมีศีล ลูกเป็นคนมีศีล ครอบครัวนั้นก็จะอยู่เย็นเป็นสุข แต่ถ้าครอบครัวใด พ่อไปอย่างหนึ่งแม่ไปอย่างหนึ่ง ลูกหลานไปอย่างหนึ่ง มีศีลบ้างไม่มีศีลบ้าง ครอบครัวนั้นก็จะอยู่ร้อน นอนทุกข์ ทะเลาะ กันไม่เว้นแต่ละวัน รัฐบาลก็เหมือนครอบครัวหนึ่งเหมือนกัน เพราะต้องปกครองประเทศ นายกรัฐมนตรี เป็นเสมือนเป็นพ่อเป็นแม่ของประชาชน ถือว่าเป็นลูกหลาน นายกรัฐมนตรี ประมาณ 70 ล้านคน อยู่ในปกครองดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลของนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยทั้งคณะรัฐบาล


เมื่อผู้อยู่ในปกครองจะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรนั้น ถ้าทุกคนมีศีล 5 ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ผู้ปกครอง นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีมี ทุกคนมีศีล 5 ผู้ปกครองมีศีล 5 ลูกๆ หลานๆ ประมาณ 70 ล้านคน ก็มีศีล 5 ครอบครัวนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขแน่นอน บ้านเมืองนี้สงบสุขแน่นอน แต่ถ้าหากว่ามิได้เป็นดังนี้ คือไม่มีศีลด้วยกัน บางคนมีบางคนไม่มี ก็เดือดร้อนเป็นธรรมดา


ขอให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล รณรงค์ให้ประสพนิกรประชาชนทุกหมู่เหล่า เป็นผู้มีศีลด้วยกันทุกคน เริ่มตั้งแต่ผู้นำ ผู้นำก็รู้ว่าเป็นผู้มีศีลอยู่แล้วประพฤติดี ประพฤติชอบอยู่แล้ว ทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รณรงค์ให้ประสพนิกรประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นผู้มีศีลด้วยกัน ถ้าทุกคนมีศีลบ้านเมืองนี้สงบร่มเย็นเป็นสุข


ศีล 5 ข้อ ถ้าท่านทั้งหลายรักษาไม่ได้ ก็รักษาเพียง 4 ข้อก็ยังดี บางคนชอบดื่มสุรา มีบางรึเปล่ารัฐบาลนี้ รัฐมนตรีต้องเป็นผู้นำ สุราก็ต้องเลิก บุหรี่ก็ต้องเลิก ต้องเป็นผู้นำ ถ้าหากยังติดสุรา รักษาเพียง 4 ข้อ ข้อสุราอย่ารับ รับเพียง 4 ข้อก็ยังดี หรือบางคนเป็นพ่อค้า แม่ขายจำเป็นต้องพูดจริงบ้าง ไม่จริงบ้างในการค้าการขายข้อมุสาก็รักษาไม่ได้ เอาเพียง 3 ข้อท่านทั้งหลาย รักษาเพียง 3 ข้อก็ยังดี หรือ 3 ข้อไม่ไหว เอาเพียง 2 ข้อ 2 ข้อไม่ไหว เอาข้อเดียว ถ้าข้อเดียวไม่ไหว ตายดีกว่า ท่านทั้งหลายศีล 5 เป็นหลักประกันสังคม


ขอให้ท่านทั้งหลาย ตั้งแต่คณะรัฐบาล ประชาชนให้อยู่ในศีล 5 ประเทศจะสงบและมีความสุข อาตมาพร้อมด้วยคณะสงฆ์มีพระคุณเจ้าสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ขอให้คณะรัฐบาลมีศีล 5 ทุกคนและให้ช่วยรณรงค์ให้ประสพนิกรประชาชนมีศีล รัฐบาลและประชาชนจะมีความสุขร่วมกัน

 

ในที่สุดนี้ อาตมาภาพ พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์มีเจ้าคุณสมเด็จเป็นประธาน ขออำนวยอวยพรโดยอ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ้างอำนาจกุศลผลบุญและอ้างอำนาจแห่งความตั้งใจดีของท่านทั้งหลายที่บริหารบ้านเมือง ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสาร ธนสารสมบัติ และให้ท่านเจริญรุ่งเรืองอยู่ในตำแหน่งการปกครองบ้านเมืองให้ยิ่งยืนนาน มีความสุขมีความเจริญ ให้เป็นร่มโพธิ์ทองของประชาชนทั้งหลาย จงตลอดกาลเป็นนิจ ทุกเมื่อเทอญ

 

ข่าว : รัฐบาลไทย
26 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264