ทุนเล่าเรียนหลวงพระสงฆ์ไทย ปี 54

 


 

มเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ประธานมอบ

 

 

 

พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขาแม่กองบาลี รายงาน

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่สำนักพุทธฯ ร่วมงาน

 

 

 

นายพนม ศรศิลป์ สำนักพุทธฯ ถวายรายงาน

 

 

 

ตัวแทนพระผู้เข้ารับทุนถวายสักการะ

 

 

 

มอบทุนหลวง

 

 

 

ของสิ่งนี้ มิใช่แก่นพระศาสนา แต่ให้ไว้เพื่อเป็นกำลังใจ

 

 

 

กรุณารักษาไว้ให้ดี ถ้าไม่จำเป็นก็..อย่าแกะนะ

 

 

 

มันเป็นของสำคัญอย่างนั้นหรือครับ หลวงพ่อ

 

 

 

"มันห่อยาก"

 

เอ้า ! ต่อไป ไผเป็นไผ เชิญทัศนาเอาเอง

 

  

 

พิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2554

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จำนวน 76 ทุน ทุนบริหารการศึกษาสำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษาดีเด่น พิธีมอบรางวัลสำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษาดีเด่น ฉลองปริญญาบัตร พัดเปรียญ เปรียญธรรม 9 ประโยค ในการนี้ นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เข้าถวายเครื่องสักการะและกล่าวถวายรายงาน จากนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้มอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จำนวน 76 ทุน ทุนบริหารการศึกษาสำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษาดีเด่น และมอบรางวัลแก่  สำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษาดีเด่น และพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ต่อมา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ณ ศาลาสตมานุสรณ์ (ศาลาร้อยปี) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2
5 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264