ปากหวาน !

พระธรรมปริยัติเวทีบอก

"พระปฐมเจดีย์เป็นของคนไทยทุกคน"

 

จริงเหรอฮะ.. ว่าแต่ถ้าเป็นของคนไทยทุกคนจริง เหตุใดเมื่อจะประชาพิจารณ์เรื่องมรดกโลก กลับกระซิบถามพ่อค้าแม่ค้ารอบองค์พระเจดีย์แค่ 200 คน พอพวกนี้บอก "ไม่เอา" ก็ไม่เอา พูดแทนคนไทยทั้งประเทศได้ด้วย

 

 

(นั่ง) พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.9)
เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ และเจ้าคณะภาค 15

 

กรมศิลป์ถอย เลิกขึ้นทะเบียนพระปฐมเจดีย์เป็นมรดกโลก หลังชาวบ้านคัดค้าน

 

นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ว่านายธราพงศ์ ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี กรมศิลปากร ได้รายงานผลการประชาพิจารณ์ความเห็นประชาชนเขตรอบองค์พระปฐมเจดีย์ และคนในตลาดเทศบาลนครนครปฐม ที่คัดค้านการเสนอขึ้นทะเบียนองค์พระปฐมเจดีย์เป็นมรดกโลก เพราะเกรงว่าอาจถูกไล่ที่ทำกินเหมือนชาวบ้านรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ให้รับทราบแล้ว ทั้งนี้  ได้มอบให้นายธราพงศ์ไปจัดทำรายละเอียด และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชาพิจารณ์ทั้งหมด เพื่อเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ที่นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธาน พิจารณาว่าจะผลักดันเรื่องนี้ต่อหรือยุติแค่นี้ เพราะจะให้กรมศิลปากรตัดสินใจเพียงหน่วยงานเดียวไม่ได้ ถ้ามติออกมาอย่างไรจะปฏิบัติตามทันที
 

นายสุรเชน จันทร์คูณ หัวหน้าสำนักงานจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ.เมืองนครปฐม กล่าวว่า เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น ไม่อยากให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันทุกฝ่าย พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯก็ไม่สบายใจ จะพูดหรือทำอะไรมากก็ไม่ได้ และไม่เหมาะสม อยากให้ทุกคนคิดอย่างมีสติ องค์พระปฐมเจดีย์ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง เป็นของคนนครปฐม และคนไทยทุกคน
 

"การคัดค้านของชาวบ้าน อาจเกิดจากความไม่เข้าใจและกลัวว่า จะได้รับผลกระทบจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับทางสำนักงานจัดประโยชน์ฯ ที่จะไปก้าวก่ายสิทธิหน้าที่ของการออกความคิดเห็น"นายสุรเชน  กล่า วและว่า เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกองค์พระปฐมเจดีย์ เคยมีการทำประชาพิจารณ์ไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2550 แต่ก็ถูกชาวบ้านคัดค้านและยกเลิกไปในที่สุด

 

ข่าว : ข่าวสด
2
3 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264