2000 ล้าน ! งบก่อสร้าง มมร.

เพื่อความเป็นหนึ่งในโลกหน้า

เพราะว่าไม่ค่อยมีพระเณรเรียนมหาลัยสงฆ์กันแล้ว

ที่บอกว่า "รองรับๆ" น่ะ รับใคร ?

 

 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุ่ม 1,900 ล้าน พัฒนา มมร. ศาลายา เพื่อรองรับนักศึกษาที่จะมีเพิ่มขึ้น เล็งนำพระไตรปิฎกจากทั่วโลก มาประดิษฐานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนศึกษา...

พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวว่า ขณะนี้ มมร. กำลังดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอาคารสถานที่ต่างๆ อาทิ หอประชุมขนาดใหญ่ หอพักนักศึกษา รวมถึงเจดีย์พิพิธภัณฑ์วิชาการ ภปร. เพื่อรองรับนักศึกษาที่จะมีเพิ่มขึ้น รวมทั้งในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 มมร.ได้จัดโครงการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มาเรียนฟรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งขณะนี้ได้รับนักศึกษาจากโครงการดังกล่าวเข้ามาศึกษาแล้ว

นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มมร. กล่าวว่า ในปี 2555 ทาง มมร. วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม จะพร้อมเปิดรับนักศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างดำเนินการคืบหน้าไปมากแล้วใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 1
,900 ล้านบาท โดยมีการก่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์วิชาการ ภปร. ซึ่งภายในจะมีการนำพระไตรปิฎกจากทั่วโลก มาประดิษฐานไว้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาด้วย.

 

ข่าว : ไทยรัฐ
19 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264