ทำสังฆพิจารณ์ระเบียบการเผยแผ่

พศ.อ้าง "เพื่อให้มีระเบียบรองรับงานเผยแผ่"

 

อ้าว อ้า..แล้วที่ผ่านๆ มาล่ะ ทำงานกันยังไง เทศน์ฟรีสไตล์แบบแม่ชีวัดพิชัยญาติงั้นเหรอ เอ้อแล้วระเบียบแค่เนียะทำไมต้องทำสังฆพิจารณ์ด้วย ตะทีเรื่องใหญ่ๆ เช่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นกฎหมายมีผลผูกพันกับพระสงฆ์องค์เณรและวัดวาอารามทุกแห่งในประเทศไทย ทำไมไม่ประชาพิจารณ์ งานใหญ่ไม่พิจารณ์ แต่งานกระจอกๆ กลับทำพิจารณ์ ที่ควรทำก็ไม่ทำ ที่ไม่ควรทำกลับทำ ม่ต้องทำจะดีเสียกว่ากระมัง

 

 

 

 

 

เร่งทำสังฆพิจารณ์ร่างระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.... ก่อนที่จะนำเสนอไปยัง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่วัดประสิทธิเวช จ.นครนายก มีการประชุมสัมมนาพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ โดยพระพรหมสุธี เจ้าคณะภาค 12 กล่าวว่า พระบัณฑิตเผยแผ่ฯ ถือว่าเป็นพระที่มีความรู้ เพราะคุณสมบัติของพระบัณฑิตเผยแผ่ฯ จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยค จึงอยากฝากให้ช่วยงานทางด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มากขึ้น และอยากให้ช่วยกันตั้งสำนักปฏิบัติธรรมให้เพิ่มมากขึ้น เพราะจะสามารถช่วยในเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ เนื่องจากในปัจจุบันยังมีสำนักปฏิบัติธรรมไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนวัด

ด้านนายพนม ศรศิลป์ รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้จะมีการทำสังฆพิจารณ์ร่างระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.... ก่อนที่จะนำเสนอไปยัง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยการออกระเบียบดังกล่าวเพื่อต้องการให้มีระเบียบรองรับในการปฏิบัติงานของพระบัณฑิตเผยแผ่ฯ เนื่องจากตั้งแต่ปี 2549 ที่เริ่มโครงการพระบัณฑิตเผยแผ่ฯ ยังไม่มีการออกระเบียบมารองรับ.

 

ข่าว : ไทยรัฐ
18 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264