คณะสงฆ์แคลิฟอร์เนียสวดพระอภิธรรม

ถวายเป็นพระราชกุศล

แด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา

 

 


 

ข่าวจากวัดไทย แอลเอ แจ้งว่า คืนวันอาทิตย์ ที่  14 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย กว่า 50 รูป นำโดยพระราชธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์วัดไทย แอลเอ และพุทธศาสนิกชนชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียอีกกว่า 200 คน ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นหลักชัยให้แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ยืนยงคงมั่นมาจนกระทั่งปัจจุบัน

 

ทราบว่า ในการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 20/2554 ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดพรหมคุณาราม รัฐอริโซน่า ในวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม ศกนี้ ทางสมัชชาสงฆ์ไทยจะได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นกรณีพิเศษด้วย

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
17 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264