เปิดบัญชี "ทำวัตร-สวดมนต์" วัดเบญจฯ

พระ-เณร หนีเพียบ !

 

 

วัดเบญจมบพิตร

ขึ้นชื่อว่ามีโบสถ์สวยที่สุดในโลก

แต่ว่าถ้าพระ-เณรขี้เกียจทำวัตรสวดมนต์

ก็ไม่รู้ว่าจะมีโบสถ์ไปทำไม ?

 

 

จากเว็บบอร์ดวัดเบญจฯ มีผู้โพสต์เข้าไปถามว่า เหตุใด พระมหาวรเชษฐ์ (อันดับที่ 42 ซึ่งถูกขีดชื่อ) จึงถูกปากกาดำขีดชื่อ เหมือนกับถูกลบออกจากสารบบหรือสังกัดของวัดเบญจฯ ซึ่งทางเว็บมาสเตอร์ก็ชี้แจง มีคำถามและตอบในเว็บบอร์ด ดังนี้

 

ถาม

มหาท่านนี้ท่านไม่ได้อยู่ที่วัดนี้แล้วหรือ เห็นทำกับท่านถึงขนาดนี้ หรือท่านตกซ้ำชั้นกัน 3 ปี แล้วโดนไล่ออก อาจเป็นไปได้เพราะท่านไม่มีเส้น (เส้นไม่ใหญ่พอ) ทั้งๆ ที่มีกฎระเบียบที่วางไว้ตั้งแต่สมัย ร.5 อภิสิทธิ์ยุบสภาไปแล้ว นึกว่าจะหมดระบบ 2 มาตรฐาน ไม่นึกว่าในวัดก็ใช้ระบบนี้กับเขาด้วย

แก้ข่าว


ในฐานะที่ผมพอรู้เรื่องนี้อยู่บ้าง (จาก 0896531511)

1.  มหาท่านที่ถูกขีดชื่อ เพราะมีขีดทำวัตรเช้า-เย็น น้อยมาก

2.  ไม่มีหน้าที่การงานในวัด (ผลงานไม่ปรากฏ )

3.  บัญชีที่ท่านเห็นเป็นบัญชีเรียกชื่อพระภิกษุสามเณรที่ลงพระอุโบสถทำวัตรเช้า-เย็น (ไม่ใช่ทะเบียนวัด)

4. 
มหาวรเชษฐ์ ยังมีสิทธิ์อยู่ในวัดเบญจมบพิตร  ตราบเท่าที่ยังไม่มีหนังสือนิมนต์ให้ออก  (ปัพพาชนียกรรม)

5.  ท่าน 
ว. วชิรเมธี เคยพูดไว้ว่า คนดีมีความรู้จะไปอยู่ที่ใด  ก็สร้างประโยชน์สุขให้กับที่นั้น (อยู่ที่ไหนก็ได้)

 

 

 

แต่เมื่อเช็คดูรายชื่อพระรูปอื่น ก็พบว่ามีผู้ขาดทำวัตรสวดมนต์มากไม่ต่างจากพระมหาวรเชษฐ์ เช่น พระมหาวิวัฒน์ ธมฺมาวุโธ (อันดับที่ 45) ก็ขาดยาวทั้งเช้าและเย็น (แต่ไม่โดนขีดดำ) องค์อื่นๆ ก็มาบ้างไม่มาบ้าง สรุปว่า "ไม่มามากกว่ามา" ก็ไม่น่าเชื่อว่าพระอารามหลวงอันดับต้นๆ ของประเทศไทยนั้นจะหย่อนยานกันเพียงนี้ แต่ก็น่าเห็นใจ เพราะหลวงปู่เจ้าอาวาสท่านอายุมากถึง 90 ปีแล้ว คงดูแลไม่ไหว เห็นทีต้องนิมนต์ท่านรองเจ้าอาวาสรูปใหม่ช่วยกวดขันเสียแล้ว

 

ข่าว : วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
6 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264