พระเทพสีมาภรณ์มรณภาพ !

 

 

 

หลวงพ่อนวล พระเกจิดังเมืองโคราช มรณภาพ

 

พระเทพสีมาภรณ์ หรือหลวงพ่อนวล รองเจ้าคณะ จ.นครราชสีมา และเจ้าอาวาสวัดบึง (พระอารามหลวง) มรณภาพแล้ว หลังเข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ พระราชทานน้ำสรงหลวงสรงศพ 6 ส.ค. นี้...

 

เมื่อเวลา 17.30 น. 5 ส.ค. ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ศาลาการเปรียญปทุมญาณมุนี วัดบึง (พระอารามหลวง) อ.เมืองจ.นครราชสีมา ภายหลังทราบว่า พระเทพสีมาภรณ์ หรือหลวงพ่อนวล เขมสัจจะวาที  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าอาวาสวัดบึง (พระอารามหลวง) ได้มรณภาพแล้ว

 

โดยพบพระเมธีรัตโนดม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึง (พระอารามหลวง) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบึง พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชน ต่างกำลังช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ เพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานน้ำสรงหลวงสรงศพพระเทพสีมาภรณ์ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 6 ส.ค. นี้

หลังจากเมื่อเวลา 07.44 น. คณะแพทย์รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้ลงความเห็นว่า พระเทพสีมาภรณ์ มรณภาพด้วยโรคมะเร็งตับและตับอักเสบ หลังจากเข้ารับการรักษาอาการอาพาธดังกล่าวมานานกว่า 1 เดือน โดยทางวัดบึงจะมีการสวดอภิธรรมจนถึงวันที่ 11 ส.ค. และจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลเก็บศพในวันที่ 13 ส.ค.นี้

สำหรับพระเทพสีมาภรณ์ (หลวงพ่อนวล) เจ้าอาวาสวัดบึง (พระอารามหลวง) อายุ 73 ปี 53 พรรษา เปรียญธรรม 7 ประโยค
, พธ.ม. (กิตติมศักดิ์) ชื่อเดิม นวล เสมสันเทียะ บ้านเดิมอยูเลขที่ 5 ม.4 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา บรรพชาเมื่อวันที่ 12 ก.ค.2497 ณ วัดโคกสวย ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา มีพระสีหราชสมาจารมุนี (เพ็ง คงคปัญโญ) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2502 ณ พันธสีมาวัดบึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ส่วนวิทยฐานะ ปี พ.ศ.2495 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนประชาบาล ต.สายออ อ.โนนไทย ปี พ.ศ.2499 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดบึง ปี พ.ศ.2519 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 7 ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดบึง ปี พ.ศ.2541 ได้รับการประทานปริญญาพุทศาสตรมหาบัณฑิตกิตตมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

การศึกษาพิเศษ สามารถเขียน-อ่านอักษรขอมได้เป็นอย่างดี ความสามารถพิเศษ เป็นพระธรรมกถึก วิทยากรปาฐกถา บรรยายธรรม เป็นพระนักอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

ปี พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระกิตติรามมุนี ปี พ.ศ.2546 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่พระราชสีมาภรณ์ และปี พ.ศ.2552 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพสีมาภรณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
, หัวหน้าศูนย์ครูปริยัติเทศก์จังหวัดนครราชสีมา, เจ้าอาวาสวัดบึง, เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดบึง, ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบึง, ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา, ผู้ชำนาญการพิเศษ และที่ปรึกษารองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา

พระเทพสีมาภรณ์ (หลวงพ่อนวล) ถือเป็นพระเกจิของเมืองโคราช โดยวัตถุมงคลรุ่นท้ายของท่านได้แก่รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 2 เทพ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ) และพระเทพสีมาภรณ์ (หลวงพ่อนวล) ซึ่งได้มีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกครั้งใหญ่ที่สุดในเมืองโคราช เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2553 ที่ผ่านมา ณ พระอุโบสถวัดบึง

 

 

ข่าว : ไทยรัฐ
6 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264