บุญใหญ่ !

คุณหญิงหน่อยนำคณะปฏิสังขรณ์ลุมพินี

 

 

 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ โดยการสนับสนุนของพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล ได้รับอนุญาตจากกองทุนพัฒนาลุมพินี ให้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงบริเวณลุมพนี สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

 

  

เซ็นสัญญาครั้งประวัติศาสตร์

 

 

หนังสือสัญญา

 

 

 

เริ่มบูรณะปรับปรุง

 

 

ถ้าเสร็จก็จะสวยงามดังภาพจำลอง

 

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ วัดไทยลุมพินี (กดเพื่อชม)

 

 

ข่าว : วัดไทยลุมพินี
3 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264