สวดมนต์ 9 ครั้ง+เลื่อนยศ 85 รูป !

กิจกรรมพิเศษถวายในหลวงครบ 7 รอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานโครงการ และกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ว่า ที่ประชุมมีมติให้ มส.จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 อย่างยิ่งใหญ่ในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 9 ครั้ง พิธีเจริญพระพุทธมนต์จตุรทิศเฉลิมพระเกียรติ หรือเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าพิธีสืบชะตา โดยเน้นให้ปฏิบัติตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่น การจัดพิมพ์หนังสือคู่มือประกอบพิธีมหามงคลถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล การเดินธุดงค์ของ พศ.รวมทั้ง ถวายสมณศักดิ์พิเศษตั้งแต่ระดับชั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า จนถึงระดับชั้นพระครูสัญญาบัตร จำนวน 85 รูป พร้อมจัดสร้างพัดยศสมณศักดิ์พิเศษ 85 เล่ม นอกจากนี้ จะยกวัดราษฎร์ให้เป็นพระอารามหลวง 12 วัดด้วย


นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า การถวายสมณศักดิ์พิเศษ เมื่อทำเสร็จแล้วก็จะทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจะโปรดเกล้าฯ วันที่ 5 ธันวาคม รวมทั้งการยกวัดราษฎร์ให้เป็นพระอารามหลวงด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ที่คณะสงฆ์ได้จัดทำขึ้น จะเสนอต่อรัฐบาลได้พิจารณาอีกครั้ง

 

 

่าว : มติชน
29 เมษายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264