ค้านมหาเถรตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง !

อ้าง "กำลังอยู่ในระหว่างต้องอธิกรณ์"

 

อืม ! แน่แฮะพระครูรูปนี้

ว่าแต่คงไม่มีผลหรอกฮ่ะ

เพราะว่า ถ้ามหาเถรกลับมติ ก็แสดงว่ามหาเถรตาถั่ว

มั่วนิ่มปล่อยให้เรื่องดังกล่าวผ่านการประชุมไปได้ยังไง

แหมพระครูรูปนี้ชั่งไม่รู้อะไรเสียเลย

โบราณว่า ถึงผู้ใหญ่จะผิด ก็ผิดไม่ได้

ถึงที่สุดก็คือ ต้องมีคนรับผิดแทน

ไม่ใช่ให้ผู้ใหญ่ออกมาสารภาพผิด

มันผิดประเพณี เข้าใจ๋

ถ้ายังไม่เข้าใจก็นิมนต์เป็นพระครูไปตลอดชีวิตเถิด

อย่าหวังว่าจะได้เป็นเจ้าคุณเลย

 

กลับไปอ่านเรื่อง The King Can Do No Wrong เสียใหม่เถิด

 

 

 

ผู้ช่วยสมภารวัดดังเมืองอุบล ร้องมหาเถรฯ-ทบทวนตั้งเจ้าอาวาส

พระครูพุทธศักดิสมณกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้นำหนังสือร้องให้ระงับการแต่งตั้งและทบทวนมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 8/2554 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 ที่แต่งตั้งพระวิบูลธรรมาภรณ์ (ชาย ชาคโร) เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน (ธรรมยุต) จ.อุบลราชธานี และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็นเจ้าอาวาสวัดรูปใหม่ แทนพระรัตนมงคลมุนี อดีตเจ้าอาวาสที่ถูกคนร้ายใช้ปืนยิงมรณภาพคากุฏิ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2549

พระครูพุทธศักดิสมณกิจ ระบุว่า เมื่อวันที่ 28 มี.ค. มีหนังสือคัดค้านให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งพระวิบูลธรรมาภรณ์ยื่นกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพราะการแต่งตั้งขัดต่อระเบียบของมหาเถรสมาคมในข้อ 6 ซึ่งระบุให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาส ต้องมีความประพฤติดีเรียบร้อย ไม่อยู่ระหว่างต้องอธิกรณ์ แต่พระวิบูลธรรมาภรณ์ มีเรื่องถูกร้องเรียนสมัยอยู่ในรักษาการเจ้าอาวาสวัด ซึ่งเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2551 ตนได้ร้องเรียนที่ถูกปฏิบัติไม่เป็นธรรม ถูกไล่ออกจากวัดโดยไม่มีความผิด รวมทั้งร้องให้ตรวจสอบการได้มาของสมณศักดิ์พระวิบูลธรรมาภรณ์ และการร้องเรียนยังไม่ได้ข้อยุติ ทำให้พระวิบูลธรรมาภรณ์ซึ่งอยู่ระหว่างต้องอธิกรณ์ไม่สามารถแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าอาวาสได้ ตามระเบียบมหาเถรสมาคม จึงขอให้มหาเถรสมาคมทบทวนมติการแต่งตั้งเจ้าอาวาสปกครองวัดสุปัฏนารามวรวิหารอีกครั้ง

 

ข่าว : ข่าวสด
5 เมษายน 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264