ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

ร้อนกุฏิ !

เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีออกโรงปฏิเสธ

โครงการตักบาตรเป็นของคณะสงฆ์ทั้งจังหวัด

"ไม่เกี่ยวกับธรรมกาย"

 

ว่าแต่จริงเร้อ ?
แหมของแบบนี้มันต้องพิสูจน์ด้วยภาพ

 

 

 

ภาพพระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท และเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี กำลังเดินนำพระสงฆ์รับบาตร ในงานตักบาตรดอกไม้ ที่อำเภอพุทธบาท สระบุรี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ซึ่งภาพข้างบนนั้น ฝั่งซ้ายของภาพ (กำลังจดปากกาเขียนหนังสือ) คือพระธรรมปิฎก ส่วนพระประธานนั้นยืนยันว่าในโลกนี้มีเพียงวัดเดียว คือ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี แต่ไหงไปรับบาตรไกลถึงสระบุรี หรือว่าทั้งจังหวัดสระบุรีไม่มีพระประธานเลยซักองค์ เห็นว่าวัดพระธรรมกายหล่อไว้เยอะ จึงขอยืมมาใช้ชั่วคราว

 

แบบนี้เรียกว่า "ยิ่งแก้ ยิ่งยุ่ง"

 

 

 

เจ้าคณะ จ.สระบุรี ยืนยัน โครงการตักบาตรพระฯ 25 ก.ค. นี้ ไม่เกี่ยวกับ "ธรรมกาย"

จากข่าว "ชาวบ้านบ่นลำบากใจวัดธรรมกายอาศัยชื่อวัดพระพุทธบาทจัดตักบาตร" เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ซึ่งมีเนื้อหาระบุว่า ชาวอำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี  รู้สึกลำบากใจในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 25 กรกฎาคม ซึ่งระบุว่าวัดธรรมกายจัดการเองหมดทุกอย่างนั้น


ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เป็นความจริง ดังนั้น ทางสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี จึงได้ทำจดหมายชี้แจงถึง
"มติชนออนไลน์" ดังนี้ บทความดังกล่าวคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริง พร้อมกับส่งรายละอียดการจัดโครงการงานตักบาตรพระ ตักบาตรดอกไม้ และถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ดังนี้


1.ชื่อโครงการ

"โครงการงานตักบาตรพระ   ตักบาตรดอกไม้และถวายเทียนพรรษาพระราชทาน  ประจำปี  2553"


2.หลักการและเหตุผล
ทาน คือการให้  ชีวิตของทุกคนดำรงอยู่ได้ก็เพราะการให้ทาน  คนเราจะโตได้เพราะได้รับทานจากพ่อแม่  สามีภรรยาและครอบครัวจะอยู่เป็นสุขได้ก็ต้องรู้จักการให้  จะมีปัญญาได้ก็เพราะครูอาจารย์ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้  การให้ทานจึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีคุณประโยชน์ใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ


การให้ เป็นประเพณีแบบแผนของบรรพบุรุษไทยตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมา   มีคำกล่าวว่า เช้าใดยังไม่ให้ทาน เช้านั้นจะยังไม่ทานข้าว แม้หน้าบ้านก็ยังมีตุ่มน้ำสำหรับให้คนเดินทางได้ดื่ม แต่เป็นสิ่งที่น่าใจหายเพราะเดี๋ยวนี้ภาพเช่นนี้หายากขึ้นทุกที มนุษย์ในยุคปัจจุบันมีความโลภ  ความเห็นแก่ตัวเพิ่มมากขึ้น  ทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคม  ต่างคนต่างขาดความรักความสามัคคี ขาดการช่วยเหลือความมีน้ำใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง


การทำบุญตักบาตรต่อพระภิกษุสามเณร  เป็นอริยประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ถึงปัจจุบัน  ถือว่าเป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุสามเณร  เป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นศาสนาแห่งเหตุและผล  นำมาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริง  เพราะพระภิกษุสามเณรเป็นเนื้อนาบุญของโลก  ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า


อนึ่ง  เหตุการณ์ก่อความไม่สงบใน  4  จังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นผลให้พระภิกษุสามเณร  ข้าราชการ  พ่อค้าและประชาชน  อยู่ได้ด้วยความยากลำบาก พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตไม่ได้ แต่ด้วยมีหัวใจผู้รักชาติรักพระพุทธศาสนา เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ต่อสู้ด้วยพุทธวิธี 
หยัดสู้อย่างอดทนและสันติ  ไม่ย้ายหนีไปไหน อยู่รักษาผืนแผ่นดินไทย  และเป็นกำลังใจให้กับชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ แม้เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต จึงต้องการคอยความช่วยเหลือและกำลังใจจากชาวไทยทุกคน


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  อีกทั้งเป็นการหากองทุนสมทบถวายช่วยเหลือคณะสงฆ์ภาคใต้ดังกล่าว   คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี   ร่วมกับข้าราชการ  พ่อค้าและประชาชนจังหวัดสระบุรี  ชมรมสระบุรีร่มเย็น   ได้กำหนดจัด   โครงการงานตักบาตรพระ   ตักบาตรดอกไม้ และถวายเทียนพรรษาพระราชทาน  ประจำปี  2553 ขึ้นระหว่างวันที่  2527  กรกฎาคม  พ.ศ. 2553  โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดในวันที่  25  กรกฎาคม พ.ศ.2553  เวลา 06.00 08.30 น. ณ  บริเวณถนนสายคู่ หน้าพระมณฑปฯ   วัดพระพุทธบาท  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี


3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ถวายเป็นพระราชกุศล  และถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ  64  ปี และพระบรมวงศานุวงศ์
3.2  เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา   พัฒนาและเผยแพร่ คุณธรรมจริยธรรมสู่ประชาชนรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย
3.3 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแด่พระภิกษุสามเณร 266 วัด และพุทธบริษัทใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำปัจจัยไทยธรรม สมทบถวายงานทอดผ้าป่า ตลอดปี
3.4 เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว  ให้พ่อแม่ลูกมีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น  โดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกัน 


4.เป้าหมาย
ชาวสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  15,000  คน


5.หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
5.1 คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี
5.2 ข้าราชการ  พ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี
5.3 ชมรมสระบุรีร่มเย็น


6.หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
6.1 คณะสงฆ์สังกัดมหานิกายและธรรมยุตทุกวัดในเขตปกครองจังหวัดสระบุรี
6.2 หน่วยงานการกุศล เช่น  มูลนิธิ , สมาคม , สโมสร ,  ชมรมต่างๆ ในจังหวัดสระบุรี
6.3 ภาคเอกชน เช่น โรงแรม บริษัททัวร์ , บริษัท , ห้างร้าน ฯลฯ
6.4 หน่ายงานภาครัฐ  เช่น หน่วยงานราชการ , รัฐวิสาหกิจ , สถานศึกษา  ฯลฯ
6.5 ประชาชนทั่วไป


7.วิธีดำเนินงาน
7.1 จัดทำโครงการ
7.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ
7.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย
7.3.1   วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม  2553  เวลา 06.00 น.
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ผู้นำบุญกล่าวนำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- ผู้นำบุญกล่าวนำบูชาพระ กราบพระ อาราธนาศีล
- ผู้นำบุญกล่าวนำถวายสังฆทาน
- ผู้นำบุญกล่าวนำถวายผ้าป่าสามัคคีแด่พระภิกษุสามเณร 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พร
- คณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาต
- ผู้นำบุญกล่าวนำแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นภาษาไทย
  7.3.2  สรุปผลการดำเนินงาน
 
8.ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 25 27  กรกฎาคม  2553   โดยมีการถ่ายทอดสดในวันที่  25  กรกฎาคม  2553
เวลา 06.00  น.  ณ  บริเวณถนนสายคู่  หน้าพระมณฑป ฯ วัดพระพุทธบาท  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี


9.งบประมาณการดำเนินงาน
9.1 ผู้มีจิตศรัทธา
9.2 การรับบริจาค 
9.3 การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ


10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี และประชาชนจังหวัดสระบุรี  ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ  พระพุทธศาสนา  และพระมหากษัตริย์
10.2 เยาวชนและประชาชนจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันพัฒนาศีลธรรม กล่อมเกลาจิตใจให้ดีงาม โดยรู้จักการให้การเสียสละ  ช่วยกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย  บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
10.3 ประชาชนจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันจรรโลง สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา  ก่อให้เกิดความมั่นคงของประเทศชาติและพระพุทธศาสนา  เกิดความสงบสุขขึ้นในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศ
10.4 ประชาชนจังหวัดสระบุรีได้ร่วมเป็นการสืบสานอริยะประเพณี และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
10.5 สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง  พ่อแม่ลูกมีกิจกรรมร่วมกันในการร่วมสร้างบุญใหญ่


11.การประเมินผลโครงการ
11.1 การสังเกตผู้เข้าร่วมกิจกรรม
11.2 การตอบแบบสอบถาม

 


ผู้เสนอโครงการ


(พระมหาวิเชียร   ชาตวชิโร)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
ในนามเลขานุการเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอในปกครองจังหวัดสระบุรี


ผู้เห็นชอบโครงการ


      ( พระศรีปริยัติเวที )                 ( พระสุธีวราภรณ์ )             ( พระวิสุทธิโสภณ )
เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ      เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย          เจ้าคณะอำเภอเสาไห้
ในนามเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอในปกครองจังหวัดสระบุรี


ผู้อนุมัติโครงการ
( พระธรรมปิฎก )
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง

 

ชาวบ้านบ่นลำบากใจ

"วัดธรรมกายอาศัยชื่อวัดพระพุทธบาทจัดตักบาตร"

แหมน่าจะนิมนต์โยมมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดแทน
เพราะ..คิดดีกว่าพระ

 

 

 

แต่ว่าพระสระบุรีท่านไม่ลำบากใจนะโยม
อะไรก็ได้ ขอให้ได้เงิน

ต่อไปขอให้ท่องคาถามหานิยม
"
ทำดี ทำไมต้องต่อต้าน"

 

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 23 ก.ค. ว่า ชาวอำเภอพระพุทธบาท  จ.สระบุรี   เผยว่า รู้สึกลำบากใจ ในการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารที่จะมีขึ้นก่อนประเพณีตักบาตรดอกไม้ โดย  ในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคมเวลา 06.00 น.   จะมีพิธี  ตักบาตรพระ 3,000 รูป ข้าวสารอาหารแห้งและดอกไม้ ข้าวสารอาหารแห้งนำไปมอบให้ 266 วัดและผู้ประสงภัย 4จังหวัดภาคใต้ ปีนี้เป็นปีที่ 3  แล้ว เนื่องจาก 3 ปีมานี้ก่อนงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ของวัดพระพุทธบาท ที่มีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศ แต่การทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งนี้ฯ เป็น ของ วัดธรรมกาย จัดการเองหมดทุกอย่าง ที่ผ่านมาได้ข้าวสารอหารแห้งสิ่งของต่างๆ ที่ประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญจำนวนมาก วัดธรรมกายจะขนใส่รถบรรทุกสิบล้อไปหลายคันรถ โดยอาศัยวัดพระพุทธบาท ที่มีชื่อสียง ทำบุญตักบาตรฯ นี้ แต่ไม่กล้าใช้ชื่อวัดธรรมกายเป็นคนจัด

"ปีก่อนมีผู้หญิงแต่งชุดขาว สาวกของวัดธรรมกาย ออกมาให้ข่าวว่า ประชาชนมาทำบุญมากมายเป็นเพราะวัดธรรมกาย เป็นคนจัดงานนี้ สร้างความอึดอัดใจแก่ชาวพระพุทธบาท เป็นอย่างมาก ถ้าธรรมกาย แน่จริง ทำไม ไม่ประกาศไปเลยว่า งานตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งนี้ เป็นของวัดธรรมกาย เป็นคนจัดและจัดเก็บเองหมดทุกอย่าง ทำไม มาอาศัยชื่อ วัดพระพุทธบาท หากิน" ชาวอำเภอพระพุทธบาท กล่าวว่าและว่า อย่างไรก็ตามชาว อ.พระพุทธบาท ก็ต้องจำยอม เพราะถือว่าเป็นการทำบุญแบบหนึ่งของชาวพุทธเอง แม้นจะไม่เห็นด้วยก็ตาม

 

ข่าว : มติชน
23-24 กรกฎาคม 2553

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264