ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

    

กำหนดการประชุมใหญ่

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

ครั้งที่ 33/2552

 

ณ วัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเล็ม รัฐเพนซิลวาเนีย

 

วันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ.2552

 

 

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
14
มกราคม 2552

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264