ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

    

ปนัดดา ดิศกุล แปล ดำรัสพระเทพ

"ไม่มีนัยยะทางการเมือง"

และไม่บังควรจะนำไปขยายผลเข้าข้างตัวเอง ของฝ่ายรัฐบาล

 

ก็นั่นนะสินะ ตะทีพันธมิตรประกาศปาวๆ มาเป็นล้านๆ ครั้ง ว่าทำเพื่อสถาบัน แต่ราชตระกูลกลับเงียบ ตะทีมีพระดำรัสออกมาตรงๆ กลับบอกว่า "ไม่บังควรจะนำมาขยายผลทางการเมือง" พิลึกกึกกือเหลือเกิน..

 

โมเมเอาเอง โดยไม่ได้ตรัส "ถูกต้อง"

แต่นำเสนอสิ่งที่ทรงตรัส กลับบอก "ไม่บังควร"

 

ถ้างั้นต่อไปก็ให้รัฐบาลโมเมไปเลยว่า "ในหลวงทรงเข้าข้างรัฐบาล" เพราะนายกรัฐมนตรีเพิ่งไปเข้าเฝ้า

ดูสิว่าหน้าไหนจะออกมาว่าให้อีก

 

 

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ผู้กล้านำเสนอข่าวนี้แต่เจ้าเดียว

 

 

ผู้จัดการออนไลน์ - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นกรณี ข่าวสด แปลและเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของพระเทพฯ ที่สหรัฐอเมริกาคลาดเคลื่อน ชี้ บิดเบือนบทสัมภาษณ์เพื่อมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ไม่สมควร
       
       จากกรณีที่
หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันเสาร์ที่ 11 ต.ค.2551 และ อาทิตย์ที่ 12 ต.ค.2551 ได้เผยแพร่บทพระราชทานสัมภาษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งก่อให้สังคมเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
       
       วันนี้ (13 ต.ค.) ได้มีแฟกซ์เป็นความเห็นของ
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย จั่วหัวว่า ใต้ร่มพระบารมี มาถึงกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ กล่าวถึงกรณีหนังสือพิมพ์บางฉบับนำบทพระราชทานสัมภาษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ กับสื่อมวลชนต่างประเทศ ฉบับเมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการแปลเป็นภาษาไทยนั้น มีข้อความบางตอนปรากฏความคลาดเคลื่อนอย่างมาก และโยงไปสู่สถานการณ์ทางการเมืองของไทย ระบุว่า
       
       เมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้ว พระองค์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ในการตอบคำถามอย่างชาญฉลาด กล่าวคือ ทรงเป็นเจ้านายผู้ทรงพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในทางการทูต และรัฐศาสตร์การปกครอง เพื่อนของกระผมซึ่งเป็นศาสตราจารย์ชาวอเมริกันได้อ่านบทสัมภาษณ์อย่างละเอียด ก็ได้ให้ข้อคิดเห็นกับกระผม ว่า จะเห็นได้ว่าเป็นการตอบในเชิงที่ไม่โปรดที่จะให้ข้อคิดเห็นทางการเมือง อย่างเช่น คำถามที่ว่า
ทรงเห็นด้วยกับผู้ชุมนุมที่อ้างว่ากระทำในนามสถาบันฯ หรือไม่ ทรงตอบว่า ไม่ใช่เช่นนั้นนะ พวกเขาทำในนามของพวกเขาเอง ซึ่งนักวิชาการชาวต่างประเทศ ต่างมองว่า เป็นคำตอบที่งดงามสมกับความเป็นแบบอย่างของพระราชวงศ์ที่ประทับอยู่เหนือการเมือง กับอีกถือเป็นหลักสากลในอารยประเทศตามวิถีประชาธิปไตย เป็นที่ทราบกันดีว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยสุดพรรณนา และโปรดที่จะพระราชทานพระเมตตาและความเอื้ออาทรแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าภายใต้ร่มพระบารมี โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลักทศพิธราชธรรมประการนี้ ที่สามารถนำพาประเทศมาสู่ความอยู่รอดปลอดภัยตราบจนทุกวันนี้ได้
       
       ดังนั้น การที่บุคคลบางคน หรือบางกลุ่มจะมุ่งหวังผลทางการเมืองในทางหนึ่งทางใดก็ตาม จากบทพระราชทานสัมภาษณ์ดังกล่าวแล้ว จึงนับเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำตามครรลองคลองธรรมแห่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

 

 

 

ข่าว : ผู้จัดการ
14 ตุลาคม 2551

 

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264