ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

 

สมัชชาสงฆ์ไทยใน U.S.A.

นิมนต์พระธรรมทูต ไปประชุมปีนี้ ที่แคนซัส

 

ครั้งที่ 32/2551

 

ไปไหวหรือเปล่าเล่าน้อ ไกลก็ไกล น้ำมันก็แพงแสนแพง

 

 

 

 

ข่าวจาก สำนักงานรองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
9 มีนาคม 2551

   

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264